Kristityksi kääntyneitä syrjitään ja heidän on vaikea saada työtä. OD auttaa heitä perustamaan pienyrityksiä, joista he voivat saada elannon. Rukoillaan, että ne menestyvät ja tuovat siunausta myös ympäristöönsä.

Room. 15:7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.