Tiedote Uutiset
05.03.2024

Epävakaus ja väkivaltaiset konfliktit kiihdyttävät sukupuolittunutta uskonnollista vainoa – erityiskohteena kristityt naiset

Vähemmistökristittyjen tilanne on vaikein alueilla, joita leimaavat konfliktien, pakolaisuuden tai rikollisväkivallan aiheuttama epävakaus. Yhteiskunnassa marginalisoidut kristityt naiset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. 

Konfliktialueiden väkivalta paljastaa ja hyödyntää väkivallan kohteiden haavoittuvaisuuksia. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja miehiin kohdistuva fyysinen väkivalta ja tapot ovat yleisempiä juuri heikentyneen turvallisuustilanteen alueilla, kertoo Open Doorsin uusin tutkimus sukupuolittuneesta uskonnollisesta vainosta.

Sukupuolittuneen uskonnollisen vainon kokemus vaihtelee yksilötasolla. Vainoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön maantieteellinen sijainti, poliittiset näkökannat, sukupuoli, ikä ja terveydentila. 

Väkivaltatilanteen kiihtyessä tilanteesta kärsivät erityisesti ne, joiden asema on jo entuudestaan vaikea.

Väkivaltainen epävakaus horjuttaa sukupolvien ajan

Tutkimuksen mukaan väkivaltaisuuksista johtuva epävakaus jättää yhteiskuntaan jopa vuosikymmenten jäljen.

Vähemmistöön kuuluvien uskonnollisten ryhmien edustajat ovat vaikeassa asemassa myös väkivaltatilanteiden päättymisen jälkeen. Uskonto ja sukupuoli vaikuttavat konfliktien pitkäaikaisiin seurauksiin, kuten ylisukupolvisiin traumoihin, pakolaisten vaikeisiin elinolosuhteisiin sekä yhteiskunnan vakautumisen aikana edelleen jatkuvaan marginalisointiin ja syrjintään.

Paikalliset uskonnolliset toimijat ovat kriisitilanteiden ensimmäisiä avun tarjoajia. Heihin luotetaan ja joilla on mahdollisuus vaikuttaa paikallisyhteisön sisällä. Paikallistoimijoilla on erityistä osaamista uskonnollisten vähemmistöjen tilanteen sekä yhteisöjen henkisen ja hengellisen avun tarpeen arviointiin. 

Paikallistason toimijat ovat kehittämässä sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja vainon ja väkivallan kohteiden tukemisessa.

Lue lisää: Tutkimusraportti sukupuolittuneesta vainosta