Joissakin maissa suojavarusteita ei anneta kristityille sairaanhoitajille. Pyydetään siunausta OD:n kumppaneille, jotka toimittavat niitä heille. Eräs apua saanut sairaanhoitaja kiitti näin: ”Kiitos ystävät! Emme saaneet pelkästään suojavarusteita, vaan myös rakkautta ja rukoustukea. Kiitos että meitä ei ole unohdettu.”

Snl. 22:9 Siunattu se, jolla on hyvä sydän, hän antaa leivästään tarvitsevalle.

Kuvalähde: Rakas veljeni Malchi on taivaassa, mutta eräänä päivänä näen hänet jälleen Jeesuksen kanssa