Rukousaiheet
07.11.2022

Vainotun kirkon lapset rukous

Ylistämme sinua, Isä, lastenraamatuista ja muista kirjoista, joita jaetaan vainotuille kristityille lapsille. Anna niiden välittää heille ja heidän perheilleen toivon ja rohkaisun sanomaa. Anna niiden syventää heidän uskoaan Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

Jaak.1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.