Tunisialainen Ali* kokee olevansa uskossaan yksin. Auta, Herra, häntä löytämään toisia kristittyjä, joilta hän voi saada rohkaisua ja joiden kanssa hän voi kokea kuuluvansa yhteen.

Ef. 2:20-22 Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.