Kyrkkaffet

Händelsens detaljer (tilaisuuden tiedot)

Starttid (alkaa)

kl.

Sluttid (loppuu)

kl.

Plats (paikka)

Kyrkbacken 1, Hangö, Suomi

Talare (puhuja)

Tilläggsinformation (lisätietoa)

Söndag 26.5 Hangö svenska församling, kyrkkaffe ( ungefär kl. 13) berättar Tua om Open Doors.