Kyrkkaffet i Sjundeå församlingshem

Händelsens detaljer (tilaisuuden tiedot)

Starttid (alkaa)

kl.

Sluttid (loppuu)

kl.

Plats (paikka)

Siuntion Seurakuntakoti, Kalansgränden 5, 02570 Siuntio KK, Sjundeå, Suomi

Talare (puhuja)

Tilläggsinformation (lisätietoa)

Open Doors talare Tua berättar om arbetet för förföljda kristna