Talous

Katsaus lahjoitusvaroin kustannettuun toimintaamme

Vuosi 2021 oli Open Doors Finland ry:n kuudes kokonainen toimintavuosi, ja iloksemme voimme kertoa, että toimintamme on jälleen saanut kasvaa ja kehittyä. Edelleen jatkuneen koronapandemian tuomista eriasteisista rajoituksista huolimatta olemme saaneet kertoa eteenpäin viestiä vainotusta seurakunnasta ja myös tukeneet heitä monin tavoin!

Kerättyjen tulojen käyttö vuonna 2021

Open Doors Finland ry on vielä nuori järjestö. Alkuvuosina toimintamme on ollut kansainvälisen kattojärjestömme Open Doors Internationalin (ODI) taloudellisen tuen varassa. Jo vuodesta 2019 olemme kuitenkin kyenneet toimimaan omavaraisesti. Tämä on mahdollistanut sen, että yhä suurempi osuus saamistamme lahjoitusvaroista on voitu paikallisen tiedotus- ja vaikuttamistyön kehittämisen ohella maksaa suorina avustuksina vainottujen kristittyjen hyväksi.

Alkuvuosien pitkäjänteinen työ kantaa nyt hedelmää, ja tästä saamme kiittää myös kaikkia tukijoita, esirukoilijoita ja vapaaehtoisiamme.

Kuvio 1. Tuki kohdemaihin (tuhatta euroa)

Suomen-Open-Doorsin-talouslukuja-2021-vuodelle-2

* Vuoden 2021 luvut ovat taulukkoa tehdessä olleet vielä tilintarkastamattomat.

Avustusten jakautuminen eri kohteisiin

Open Doors Finlandin tarkoituksena on palvella kristittyjä niissä maissa, joissa heitä vainotaan eniten. Tätä tehtävää toteutamme seuraavin keinoin:

  • Tiedotamme ja koulutamme vainottujen kristittyjen tilanteesta Suomessa.
  • Kutsumme suomalaisia jakamaan tietoa, rukoilemaan ja toimimaan vainottujen hyväksi
  • Maksamme avustuksia kansainväliselle kattojärjestöllemme Open Doors Internationalille (ODI). Nämä rahat kohdistetaan vainottujen hyväksi ennaltamääriteltyihin hankkeisiin.
  • Avustusten jakautuminen ODI:n toteuttamaan avustustyöhön on esitetty teemoittain kuviossa 2. Avustuksilla rahoitetaan pitkäkestoisia, useiden vuosien mittaisia hankkeita, jotka saattavat sisältää lukuisia erilaisia osaprojekteja.

Kuvio 2. Open Doors Finlandin avustusten jakautuminen eri hankkeisiin ja kohteisiin vuonna 2021

Suomen-Open-Doorsin-talouslukuja-2021-vuodelle-3

Kansainvälisellä tasolla vuonna 2021

  • Open Doors jakoi yli miljoona Raamattua ja muuta kristillistä kirjallisuutta.
  • Yli 3,3 miljoonaa vainottua kristittyä osallistui koulutuksiimme, jotka pitivät sisällään opetuslapseuskoulutusta, koulutusta ja tukea seurakuntien johtajille, trauma-apua sekä vainojen kohtaamista käsitteleviä seminaareja.
  • 685 887 vainottua kristittyä sai hätä- ja lääkinnällistä apua sekä sosioekonomista tukea.
  • Suomen Open Doorsina saamme yhdessä tukijoittemme kanssa olla mukana tukemassa tätä arvokasta työtä. Kiitos, kun kuljet kanssamme vainotun seurakunnan rinnalla!