Syyrian 11-vuotinen sota on ylittänyt kaikkien kestokyvyn. Herra, anna sodasta kärsineiden ihmisten parantua traumoistaan ja toivottomuudestaan. Anna Jeesuksen ikuisena loistavan valon vihdoin läpäistä pimeys, sillä Hän on se valo, jota pimeys ei voinut voittaa!

Joh. 12:46 Minä olen maailman valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.