Muistamme tänään Jeesuksen kärsimystä ristillä ja suljemme rukoukseen eri maiden vankiloissa olevat kristityt, jotka kärsivät uskonsa vuoksi. Herramme Jeesus Kristus, auta heitä pysymään lujina uskossa ja pääsemään lähelle sinua.

1. Piet. 4:14–16 Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa.