Riemuitkaamme tänään ylösnousseesta Kuninkaasta! Kiitämme Jumalaa Jeesuksen tuomasta elävästä toivosta ja rukoilemme, että uskonsa vuoksi kahleissa olevat kristityt voivat tänään levittää evankeliumia!

1. Piet. 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista.