Syyria

15

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vanhojen kirkkokuntien johtajat ovat julkisen näkyvyytensä vuoksi sieppausten kohteena. Myös evankeliset seurakunnat sekä baptisti- ja helluntaiseurakunnat ovat haavoittuvassa asemassa. Ne kärsivät Syyriassa pirstoutumisesta, vahvan johtajuuden puutteesta ja heidän puolestaan puhuvan ulkomaisen johtajan puuttumisesta.

Radikaalien islamistiryhmien kontrolloimilla alueilla suurin osa vanhoista kirkoista on joko purettu tai niitä käytetään islamistisina keskuksina. Kristillisen uskon julkinen ilmaisu on kielletty, eikä kirkkoja tai luostareita saa korjata tai entisöidä.

Kirkkokuntien ja paikallisten seurakuntien johtajien poliittisella maineella on suora vaikutus vainon ja sorron tasoon, kun on kyse presidentti Assadia vastustavien ryhmien harjoittamasta vainosta. Erityisesti muslimitaustaiset kristityt kokevat painostusta, sillä kristityksi kääntyminen tuottaa heidän perheilleen suurta häpeää. Tämä näkyy erityisesti sunnivaltaisilla alueilla.

Sotatoimialueilla kristittyjä ei valvota yhtä paljon, mutta hallituksen aseman vahvistuessa myös kontrollin määrän oletetaan kasvavan.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyihin kohdistunut väkivalta on Syyriassa vähentynyt, mikä on iloinen uutinen. Maa on kuitenkin World Watch List -raportissa edelleen korkealla. Kristittyjen kokema painostus on vakavaa, ja seurakunnanjohtajat ovat vaarassa joutua pahoinpidellyiksi ja vainotuiksi. Islamista kristinuskoon kääntyneillä on erityisen vaikeaa. Heidän elämänsä tekevät vaikeaksi sekä yhteiskunta että omat perheet. Väkivallasta kertovien pisteiden vähentyminen selittyy suurelta osin raportoitujen väkivallantekojen pienemmällä määrällä. WWL 2021 -raportti sisälsi yhdeksän kristityn tapot ja yhden pakkoavioliiton, joista tulee paljon pisteitä, kun taas WWL 2022:ssa niitä ei ole yhtäkään. Toisaalta kirkkoihin ja hautausmaille tehtyjen hyökkäysten sekä kristittyjen pidätysten määrä kasvoi.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaikka Islamilaisen valtion (ISIS) muodostama uhka on suurelta osin väistynyt, kristityt joutuvat silti sietämään päivittäistä vainoa, joka voi muuttua väkivaltaiseksi. Alueilla, joilla islamistiset ääriryhmät ovat aktiivisia, perinteisten kirkkojen johtajat voivat joutua uhreiksi yksinkertaisesti siksi, että he ovat näkyvässä asemassa. Muiden kristillisten yhteisöjen johtajat ovat haavoittuvassa asemassa erityisesti siksi, että he tekevät aktiivisemmin evankelioimistyötä.

Kirkkorakennukset on täysin tuhottu alueilla, joilla islamistiset ääriryhmät ovat olleet tai ovat edelleen vallassa. Näillä alueilla kaikenlainen uskon julkinen ilmaiseminen on vaarallista. Tämän ohella jokainen syyrialainen kristitty joutuu sopeutumaan siihen, etteivät radikaalit islamistiryhmät ole välttämättä poistuneet Syyriasta – ne ovat vain perääntyneet varjoihin ja saattavat tulevaisuudessa palata valtaan.

Syyrian kristillinen väestö väheni sisällissodan takia, ja yhä useammat syyrialaiset kristityt ovat muslimitaustaisia. Tämä tekee heistä kaksinkertaisia vainon kohteita: maan hallitus haluaa varmistaa, ettei kääntymisistä seuraa minkäänlaista yhteiskunnallista levottomuutta, ja kääntyneiden perheet ja yhteisöt taas voivat hylätä heidät, rangaista heitä tai jopa hyökätä heidän kimppuunsa väkivaltaisesti. Ne, jotka luopuvat islamista seuratakseen Jeesusta, ovat vaarassa kaikkialla Syyriassa.

Niissä osissa Syyriaa, joissa radikaalit islamistiryhmät ovat edelleen vallassa, kristittyihin kohdistuu huomattavaa painostusta. Viime vuosina ISIS on hyökännyt kristittyjä vastaan, ja jännitteet ovat korkealla. Lisäksi alueet, joille Turkki on lähettänyt taistelijoita ja sotilasapua hyökättyään Syyriaan vuoden 2019 lopulla, ovat kristityille vaarallisia.

Millaista maassa on elää miehenä?

Syyrialaisiin kristittyihin miehiin kohdistuvilla rikoksilla on merkittävä vaikutus heidän perheisiinsä, erityisesti jos heidät tapetaan tai siepataan. Syyrian perinteisessä yhteiskunnassa perheiden toimeentulosta huolehtivat miehet. Jos heille sattuu jotain, kokonaiset perheet tulevat riippuvaisiksi perheen ulkopuolisesta avusta selvitäkseen hengissä.

Jos mies kääntyy islamista kristinuskoon, hänen uskonnonharjoitustaan rajoitetaan monin tavoin ja hänen perheensä voi uhata häntä tai evätä häneltä hänen perintönsä. Miespuolisten seurakunnanjohtajien sieppauksilla on ollut ja on edelleen huomattava negatiivinen vaikutus kristillisiin yhteisöihin.

Millaista maassa on elää naisena?

Vähemmistössä olevia uskontoja, kuten kristinuskoa, edustavat syyrialaiset naiset ovat vaarassa joutua siepatuiksi, seksuaalisesti häirityiksi ja raiskatuiksi. Radikaalit islamistiryhmät eivät kuitenkaan ole ainoa uhka kristityille naisille ja tytöille. Väkivaltaa islamista kristinuskoon kääntyneitä naisia kohtaan voivat harjoittaa heidän omat perheensä ja asuinyhteisönsä erityisesti silloin, jos he elävät muslimiperheessä ja -yhteisössä.

Jos muslimin kanssa naimisissa oleva nainen kääntyy kristinuskoon, edessä voi olla avioero varsinkin, jos kääntyminen tulee appivanhempien tietoon. Sellaisessa tapauksessa nainen myös menettää lastensa huoltajuuden, koska sharia-lain mukaan huoltajuus annetaan sille vanhemmalle, joka on muslimi.

Kristitty nainen on vaikeuksissa, vaikka hän olisi naimisissa muslimista kristityksi kääntyneen miehen kanssa, koska lain mukaan mies on yhä muslimi. Heidän on äärimmäisen vaikea kasvattaa lapsensa kristityiksi, ja mikäli aviomies sattuu kuolemaan, kristityllä vaimolla ei ole mitään oikeutta periä tätä, ellei hän käänny islaminuskoon.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors rohkaisee paikallisia seurakuntia vahvistamalla niiden johtoa ja auttamalla hyödyntämään monia mahdollisuuksia tehdä Jumalan työtä huolimatta maan jatkuvasta kriisitilanteesta. Työhön sisältyy seuraavia osa-alueita.

Kirjallisuuden jakaminen: Raamatut, kommentaariraamatut, lastenraamatut, Uudet testamentit ja kristilliset kirjat

Johtajien opetuslapseuskoulutus, jotta he voivat opettaa muitaJohtajuuskoulutus sekä nuorisotyöntekijöiden koulutus

Vainon kohtaamiseen valmistava koulutus

Paikallisten seurakuntien pyytämä koulutus

Traumaterapia ja keskusteluapu ihmisille, jotka ovat kohdanneet raskaita tilanteita

Yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa maan sisäisten pakolaisten hoitamisessa, auttamisessa ja kuntouttamisessa

Irakin konfliktin takia Syyriaan paenneiden irakilaiskristittyjen tukeminen yhdessä syyrialaisten seurakuntien kanssa, tavoittavien tapahtumien järjestäminen maan vähemmistöjen keskellä

Siltojen rakentaminen kristillisten kirkkokuntien välillä järjestämällä tapahtumia, joihin kaikki kirkkokunnat on kutsuttu

Rukoile:

Kanna Jumalan eteen Syyrian poliittinen ja sotilaallinen tilanne. Sisällissota on jatkunut yli kymmenen vuotta, ja vaikka pahin väkivalta näyttää loppuneen, maa on edelleen hajalla. Rukoile, että Jumala antaa maahan rauhan ja pehmittää vallassa olevien sydämet pitämään huolta yhteiskunnan haavoittuvimmista jäsenistä.

Rukoile syyrialaisten kristittyjen puolesta ja aivan erityisesti seurakunnanjohtajien ja islamista kristinuskoon kääntyneiden puolesta. Rukoile, että Jumala varjelee heidät väkivallalta. Rukoile myös, että Jumala antaisi heille toivoa, vaikka päivittäinen elämä näyttäisi mahdottomalta. Pyydä Jumalaa sytyttämään heidän sydämiinsä rakkaus Häntä kohtaan ja vakuuttamaan heidät siitä, että maailmanlaajuinen kirkko on heidän kanssaan.

Pyydä Jumalaa vahvistamaan niitä kirkkoja, joiden kanssa Open Doors tekee työtä Syyriassa. Pyydä Häntä siunaamaan johtajuus- ja opetuslapseuskoulutukset. Rukoile, että Jumala laajentaa Toivon keskusten tekemää työtä, niin että niistä voi tulla Jumalan rauhan majakoita kristityille, joiden elämän sota ja radikaali islam ovat tuhonneet.

Kaikkivaltias Jumala, me pyydämme, että katsot myötätuntoisesti kansasi puoleen Syyriassa. He ovat joutuneet kestämään paljon viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja he elävät edelleen siellä, missä Sinun seuraamisesi asettaa heidät alttiiksi vaaralle ja kivulle. Lohduta heitä. Lievitä heidän surujaan. Täytä heidät Poikasi Jeesuksen ilolla ja rauhalla, jotta he selviävät vainosta. Vahvista heidän sydämiään, Herra. Kaikkea tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, joka elää ja hallitsee Sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yhtenä Jumalana, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.