Kuwait

49

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristittyjen tilanne on pysynyt melko samanlaisena, vaikka sijoitus on laskenut yhden sijan. Ulkomaalaiset uskovat voivat kokoontua melko vapaasti, mutta muslimikäännynnäiset kohtaavat edelleen ankaraa vastustusta perheidensä ja yhteisöjensä taholta. Tämä vihamielisyys on vain lisääntynyt viime vuoden aikana.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen tilanne on pysynyt melko samanlaisena, vaikka sijoitus on laskenut yhden sijan. Ulkomaalaiset uskovat voivat kokoontua melko vapaasti, mutta muslimikäännynnäiset kohtaavat edelleen ankaraa vastustusta perheidensä ja yhteisöjensä taholta. Tämä vihamielisyys on vain lisääntynyt viime vuoden aikana.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimikäännynnäiset ovat alttiimpia vainolle, sillä yhteiskunta on erittäin vanhoillinen ja islamista luopuminen nähdään perheen ja heimon pettämisenä. Monissa tapauksissa käännynnäiset vieraannutetaan perheistään.

Ulkomaalaiset, matalampipalkkaisissa työtehtävissä toimivat kristityt kohtaavat todennäköisemmin syrjintää ja hyväksikäyttöä. Erityisesti naispuoliset kotiapulaiset kokevat tällaista.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityiksi kääntyneet miehet pelkäävät joutuvansa perheidensä ja sukujensa hylkäämiksi. Uskoontulolla voi olla myös seurauksia heidän toimeentuloonsa.

Monissa tapauksissa kristityt miehet tai pojat pakotetaan lähtemään kodistaan. Ilman perheidensä tukea heidän on vaikeaa löytää tai säilyttää työpaikkansa ja avioiutuminen on lähes mahdotonta. Kristityt miehet kokevat syrjintää ja vihamielisyyttä erityisesti työpaikoillaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Kuwaitilaisia kristittyjä on melko vähän, mutta useat ulkomaalaiset kotiapulaiset ovat kristittyjä. Siirtotyöläisten kaltoinkohtelu, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, on suuri ongelma Kuwaitissa ja tilanne on pahentunut koronarajoitusten myötä.

Muslimitaustaiset kristityt naiset kohtaavat vakavaa painostusta perheidensä taholta. Heidän halutaan kieltävän uuden uskonsa. Naiset voidaan asettaa kotiarestiin, heidät voidaan pakottaa naimaan muslimimies, heitä hyväksikäytetään seksuaalisesti, pakotetaan avioeroon tai jopa tapetaan. Laki kieltää muslimitaustaisen kristityn naisen avioliiton ei-muslimin kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Arabian niemimaan kristittyjä kokoamalla maailmanlaajuista rukoustukea, toimittamalla Raamattuja ja kouluttamalla seurakuntalaisia ja pastoreita.

Rukoile:

Rukoile Kuwaitin kristittyjen turvallisuuden puolesta. Pyydä, että ulkomaalaisten työntekijöiden seksuaalinen hyväksikäyttö loppuisi ja että Jumala parantaisi hyväksikäytön uhrit.

Rukoile uskoville viisautta ja rohkeutta kertoa uskostaan muille.

Herra Jeesus, monet Sinun lapsesi kärsivät Kuwaitissa. Paranna ja lohduta heitä. Varjele veljiämme ja siskojamme kaikelta pahalta. Anna kotien, työpaikkojen ja yhteisöjen olla turvallisia. Anna uskovien kokoontua turvassa ja auta eristyksissä olevien uskovien löytää yhteyttä. Anna kristityille viisautta, rohkeutta ja suojele heitä, kun he etsivät mahdollisuuksia kertoa Sinusta toisille. Jeesuksen nimessä. Aamen.