Syyria

12

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Syyrian vuosia kestäneet konfliktit ovat luoneet maahan ilmapiirin, jossa vaino kukoistaa rangaistuksetta.

Radikaalien islamistiryhmien hallitsemilla alueilla vanhojen kirkkokuntien johtajat ovat julkisen näkyvyytensä vuoksi sieppausten ja pahoinpitelyjen kohteita. Niillä halutaan lisätä pelkoa kristittyjen yhteisössä. Useimmat kirkot on joko purettu tai niitä käytetään islamistisina keskuksina. Kristillisen uskon julkinen esiin tuominen on kielletty, eikä kirkkoja tai luostareita saa korjata tai entisöidä.

Myös valtion hallinnoimilla alueilla evankelioimistyö ja islamista kääntyminen nähdään uhkina yhteiskunnan vakaudelle, minkä vuoksi ne on vahvasti tukahdutettu.

Erityisesti muslimitaustaiset kristityt kokevat perheensä ja yhteisönsä painostusta, sillä kristityksi kääntyminen heikentää perheen asemaa. Kääntyneet ovat vaarassa joutua perheidensä hylkäämiksi tai pahemman vainon uhreiksi.

Pohjois-Syyriassa Turkin asevoimat sekä islamistien aseelliset ryhmät vainoavat uskonnollisia vähemmistöjä, myös kristittyjä. Heitä kohtaan on hyökätty, ja heitä on tapettu, siepattu ja raiskattu. Monia pyhiä paikkoja on tuhottu.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Syyria on noussut WWL-raportissa kolme sijaa pääasiassa lisääntyneen väkivallan vuoksi. Viime vuonna kolme kristittyä tapettiin uskonsa vuoksi ja ainakin viisi siepattiin. Kymmeniä kirkkoja, luostareita, kristillisiä hautausmaita ja muita kristittyjen yhteisöjen rakennuksia vahingoitettiin, tuhottiin ja ryöstettiin maan länsi- ja koillisosissa. Tekojen takana oli enimmäkseen Turkin armeijan ja Turkin tukeman opposition tykistötuli tai rikollinen toiminta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristityt ovat erityisesti vaarassa Idlibin maakunnassa maan luoteisosassa sekä Hasakan maakunnassa koillisessa, jossa Isis on hyökännyt siviilien ja seurakuntien kimppuun. Turkin armeija toimii avoimesti maan pohjoisosissa, myös Hasakassa ja Qamishlissa, joiden alueella on erityisen vaarallista olla kristitty.

Islamista luopuminen on vaarallisinta maan koillis- ja luoteisosissa. Perheet ja yhteisöt hyljeksivät kääntyneitä, ja ääritapauksissa heidät tapetaan perheen kunnian säilyttämiseksi.

Kristityt naiset ovat islamistialueilla alttiita vainolle. Koillis-Syyriassa, jossa Isisin poliisi on jälleen vallassa, naisten täytyy julkisilla paikoilla käyttää koko kehon peittävää vaatetusta välttyäkseen väkivallalta.

Millaista maassa on elää miehenä?

Miesten ja poikien suurin uhka liittyy pakolliseen asevelvollisuuteen Syyrian armeijassa tai muissa sotilaallisissa ryhmissä. Asepalvelus on pakollinen kaikille yli 18-vuotiaille miehille, ja kieltäytymisestä seuraa tuntuva sakko. Kristityt miehet kohtaavat armeijassa syrjintää, ja heiltä evätään ylennyksiä. Jos heidän uransa armeijassa jatkuu, heidän on pakko jäädä nuorena eläkkeelle.

Ne kristityt miehet, jotka eivät palvele armeijassa, kohtaavat syrjintää työpaikoilla. Työpaikat ja ylennykset annetaan aina ensisijaisesti muslimeille. Muslimitaustaiset kristityt kohtaavat työpaikoilla kiusaamista. Myös suku voi vainota heitä ja karkottaa heidät kotoa. Ääritapauksissa heidät pahoinpidellään väkivaltaisesti.

Seurakuntien johtajat elävät alati siepatuiksi joutumisen pelossa. Radikaalit islamistiryhmät sieppasivat sodan aikana useita seurakuntien johtajia poliittisista tai taloudellisista syistä. Monia heistä ei ole vieläkään löydetty tai vapautettu. Miespuolisten seurakunnanjohtajien sieppauksilla on ollut ja on edelleen huomattava kielteinen vaikutus kristillisiin yhteisöihin. Johtajan kadotessa tai paetessa maasta yhteisö hajoaa.

Millaista maassa on elää naisena?

Vuosia kestäneet konfliktit ja ääriliikkeet ovat luoneet kasvualustan seksuaaliselle väkivallalle. Vähemmistöryhmien naiset ja tytöt ovat alttiina sieppauksille, seksuaaliselle häirinnälle ja raiskauksille.

Kristityt naiset ja tytöt kokevat jatkuvasti vainoa ja syrjintää julkisilla paikoilla. Heidän päälleen on syljetty kadulla, ja heitä on syrjitty työpaikoilla tai sairaanhoidossa.

Kristityiksi islamista kääntyvät naiset kohtaavat väkivaltaa ja uhkailua. Islamista luopumista pidetään perheen kunnian vakavana loukkaamisena, ja niin tekevä nainen voi joutua kohtaamaan avioeron, perheväkivaltaa, pakkoavioliiton muslimin kanssa tai ääritapauksessa kuoleman.

Jos naisesta otetaan avioero kristinuskon vuoksi, hän menettää myös lastensa huoltajuuden. Šaria-lain mukaan huoltajuus annetaan muslimivanhemmalle. Avioeron tai perheen hylkäämisen vuoksi yksin jäänyt nainen on alttiina äärimmäiselle köyhyydelle, sillä Syyriassa naisten pääsy työhön ja koulutukseen on hyvin rajallista. Nainen on taloudellisesti riippuvainen aviomiehestään tai isästään.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin kumppanit tukevat Syyrian seurakuntia jakamalla Raamattuja sekä tarjoamalla opetuslapseus- ja johtamiskoulutusta, traumaterapiaa ja hätäapua. He auttavat myös maansisäisiä pakolaisia ja ylläpitävät Toivon keskuksia, joissa tuetaan kristittyjä ja heidän yhteisöjään.

Rukoile:

Kiitä Jumalaa, että vaaroista huolimatta rohkeat kristityt pysyvät lujina uskossaan Jeesukseen ja ovat yhteisönsä suola ja valo.

Rukoile rauhaa ja vakautta sekä valtiolle viisautta talouden vakauttamiseen, jotta korkea inflaatio saadaan laskuun.

Toivon keskukset palauttavat toivon sodan väsyttämiin mieliin. Rukoile taloudellisen toimeentulon jatkuvuutta ja uutta voimaa työntekijöille jaksaa auttaa ja jakaa myötätuntoa sitä tarvitseville.

Kaikkivaltias Jumala, me pyydämme, että katsot myötätuntoisesti kansasi puoleen Syyriassa. Palauta tähän maahan rauha ja vakaus. Ole lähellä lapsiasi, jotka kärsivät uhkailua ja vainoa, koska uskovat sinuun. Lohduta heitä ja paranna sodan aiheuttamat haavat. Anna toivoa ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken. Auta heitä löytämään paikkansa yhteisössä. Istuta sinun rakkautesi sotilaiden sydämiin ja anna väkivallan loppua. Aamen.