Syyria

12

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Syyrian konflikti on hieman lieventynyt, mutta kristittyjen kohtaamat haasteet jatkuvat moninaisina ja vakavina. Islamilaiset militantit ovat aktiivisia tietyillä alueilla, joilla historiallisten kirkkojen johtajat ovat erityisen haavoittuvia hyökkäyksille tai sieppauksille. Kirkolliset rakennukset on tuhottu tai otettu uusiokäyttöön. Kristityillä on näillä alueilla niukasti mahdollisuuksia harjoittaa uskoaan, ja monet heistä on pakotettu pois kodeistaan.
Hallituksen hallinnoimilla alueilla viranomaiset tiukentavat otettaan niistä, joita he pitävät uhkana yhteiskunnalliselle vakaudelle. Uhkana pidetään myös islamista kristinuskoon kääntyneitä. Syyrian hallituksen suhtautuminen seurakuntiin määräytyy sen mukaan, mihin kristilliseen yhteisöön he kuuluvat. Kaikki kristilliset yhteisöt joutuvat painostuksen kohteeksi, mutta historiallisilla kirkoilla on vahvempi asema puolustaa oikeuksiaan kuin ei-perinteisiin kirkollisiin ryhmiin kuuluvilla, kuten evankelisilla, baptisteilla ja helluntailaisilla.
Syyriassa on edelleen konfliktialueita, joilla kristityt joutuvat osapuolten ristituleen. Heitä saatetaan myös pitää tarkoituksellisesti kohteina. Esimerkiksi Afrinissa Turkin tukemat joukot hyökkäsivät kurdikristittyjä vastaan.
Muslimitaustaiset kristityt kohtaavat usein voimakasta painostusta omilta perheiltään, erityisesti sunnimuslimien alueilla.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen kohtaama uhka Syyriassa on pääosin pysynyt samana. Viime vuoden tuhoisat maanjäristykset ovat lisänneet kristittyjen haasteita. Open Doors on tukenut Syyrian kirkkoa jo vuosikymmenen kestäneen sodan ja vainon aikana. Monet paikallisseurakunnat ovat Open Doorsin tukemia Toivon keskuksia, jotka on varustettu palvelemaan paikallisia yhteisöjään ja osoittamaan Jeesuksen rakkautta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristinuskoon kääntyneet ovat vaarassa koko maassa. Erityisen vaarallinen tilanne on kahdella alueella. Toinen niistä on maan luoteisosissa sijaitseva Idlibin maakunta, missä islamilaiset militantit ovat edelleen vallassa; toinen maan koillisosissa sijaitseva Hasakhan maakunta, missä Turkin armeija ja Turkin tukemat opposition joukot ovat aktiivisia.

Millaista maassa on elää miehenä?

Syyrialaisille miehille ja pojille kaikkein välittömin uhka on joutua Syyrian armeijaan tai johonkin muuhun sotilaalliseen ryhmään.
Siepatuksi tulemisen uhka on myös suuri. Monet seurakuntajohtajat ovat islamististen äärijärjestöjen vainon kohteina poliittisista tai taloudellisista syistä. Heitä on siepattu ja useita on edelleen kateissa. Historiallisiin kristillisiin yhteisöihin kuuluvat ovat suurimmassa vaarassa, koska heidät on helppo tunnistaa vaatetuksensa perusteella. Kirkon johtajia vainotaan, koska se vaikuttaa laajasti heidän yhteisöönsä. Kun johtaja joutuu lähtemään, myös kristillisen yhteisön jäsenet lähtevät.
Kristityt miehet kohtaavat syrjintää työpaikalla. Työttömät kristityt kohtaavat suuria vaikeuksia työnsaannissa. Työolot voivat olla vaikeat ja uramahdollisuudet ovat vähäiset.

Millaista maassa on elää naisena?

Syyriassa eletään epävakauden ja uskonnonvapauden rajoituksien keskellä niin kapinallisten kuin hallituksen hallitsemilla alueilla. Kaikkien uskonnollisten vähemmistöryhmien naiset ja tytöt altistuvat sieppauksille, seksuaaliselle häirinnälle ja raiskauksille.

Kristityt naiset voivat joutua avoimen häirinnän kohteeksi julkisilla paikoilla ja heitä voidaan syrjiä työpaikalla. Heidän päälleen saatetaan sylkeä kadulla tai heitä voidaan tarkoituksellisesti vietellä ja yrittää käännyttää islamin uskoon.
Muslimitaustaiset kristityt naiset voivat kohdata kotona oman perheen ja lähiyhteisön väkivaltaa, jos usko paljastuu. Seurauksena voi olla väkivaltaa, pakkoavioliitto muslimin kanssa tai jopa kuolema perheen kunnian palauttamiseksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin kumppanit tukevat paikallisia seurakuntia ja Toivon keskuksia jakamalla kristillistä kirjallisuutta, tarjoamalla opetuslapseus- ja johtamiskoulutusta, traumaterapiaa, ammatillista koulutusta, hätäapua ja käytännön tukea maansisäisille pakolaisille ja maanjäristyksen uhreille.

Rukoile:

Pyydä, että Jumala jatkaa auttamistaan, jotta hänen kansansa voi olla suolana ja valona viime vuoden tuhoisien maanjäristysten jälkeen.
Rukoile, että muslimitaustaiset kristityt saavat Pyhän Hengen voimaa kohdatessaan vastustusta valitessaan seurata Jeesusta.
Pyydä, että Pyhä Henki antaa helpotusta ja virkistystä syyrialaisille kristityille, jotka ovat kärsineet niin paljon viimeisen vuosikymmenen aikana.