Kristittyjä valvotaan Keski-Aasiassa tarkoin. He kokoontuvat jumalanpalveluksiin salaa, kahden tai kolmen henkilön ryhmissä. Varjele, Isä, näitä kokoontumisia ja täytä ne toivolla, vaikka paikalle pääsee vain pieni joukko.

Room. 15:13 Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.