Uutiset
14.11.2019

Isän poissaolo haavoittaa perhettä

Monissa kristityissä egyptiläisperheissä ikävöidään isää. Syynä voi olla vaino, mutta yhä useammin taloudelliset huolet pakottavat miehet työn perässä kauas kotoaan, jolloin naiset ja lapset altistuvat häirinnälle.

Kenttätyöntekijä Michael* tuntee hyvin isättömien perheiden tilanteen Egyptissä. Hän kertoo Pohjois-Egyptiläisessä Minyan kaupungissa sattuneesta tapauksesta, jossa eräs tilannettaan hävennyt nainen sammutti kirkosta kaikki valot voidakseen kuiskaten kertoa elävänsä suhteessa muslimimieheen. Hän oli peloissaan.

”Vaikka kysymyksessä saattaa vaikuttaa olevan tavanomainen avioliiton ulkopuolinen suhde, asia on monimutkaisempi”, Michael toteaa. Hän kertoo kyseisen 37-vuotiaan naisen aviomiehen työskentelevän ulkomailla. Mies on kotona vain kuukauden vuodessa. Usein tämänkaltaisessa tilanteessa muslimimiehet lähestyvät naisia tietoisena tavoitteenaan naida ja käännyttää heidät, jolloin myös perheen lasten uskonto vaihtuu.

Michaelin mainitseman tapauksen perheenäidillekin kävi ilmeiseksi, ettei suhteen pohjana ollut miehen osalta rakkaus. Kun nainen hän halusi päättää suhteen, mies vaati tätä vierailemaan luonaan päivittäin uhaten muussa tapauksessa saattaa hänet ja koko perheen häpeään.

Michael kertoo myös toisesta, 35-vuotiaasta kolmen lapsen äidistä, jonka puoliso joutuu tekemään hyvin pitkiä työpäiviä. Eräs muslimimies lähestyi naista vastakaikua saamatta. Tilanne johti ahdisteluun ja useisiin raiskausyrityksiin. Lopulta mies yritti lahjoa suuren rahasumman avulla naisen kääntymään muslimiksi. ”Kun hän kieltäytyi päättäväisesti, mies uhkasi kidnapata hänen lapsensa”, Michael kertoo.

Muslimimiehet lähestyvät naisia tietoisena tavoitteenaan naida ja käännyttää heidät, jolloin lastenkin uskonto vaihtuu.

Hankala tilanne haastaa kirkotkin

Michaelin mukaan hänen kuvaamiensa kaltaisilta tilanteilta ei ole helppoa suojautua. ”Pohjois-Egyptissä on taloudellinen kriisi. Muslimienkin on vaikeaa löytää työtä. Kristittyjen tilanne on vielä huonompi, sillä tyypillisesti heitä syrjitään. Monilla miehillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin etsiä työtä kaukaa. Matkustaessani Pohjois-Egyptissä kohtaan jatkuvasti perheitä, joissa isä ei ole läsnä. Tilastoja minulla ei ole, mutta ilmiö on yleinen ja todellinen haaste kristillisille kirkoille”, Michael toteaa.

Kulttuurissa, jossa mies ymmärretään vaimonsa kunnian ja perheensä suojelijaksi, puolison poissaolo tekee naisista erityisen haavoittuvia. Tämä pätee erityisesti kristittyihin, sillä muslimimiehiä saatetaan suvun ja yhteisön toimesta rohkaista käännyttämään heitä edellä kuvatuin tavoin. ”Monet naiset myös onnistutaan käännyttämään islamiin. Se ei ole ainoastaan perheen tragedia, vaan vahingoittaa myös kirkkoa”, Michael sanoo.

”Monet naiset onnistutaan käännyttämään islamiin. Se ei ole vain perheen tragedia, vaan vahingoittaa myös kirkkoa.”

Naistenryhmien tuki äärimmäisen tärkeää

Miksi naiset eivät kerro vaikeasta tilanteestaan tai käänny poliisin puoleen? ”Egyptiläisessä kulttuurissa raiskaukseen tai ahdisteluun liittyy valtavasti häpeää”, Michael toteaa. Hän kertoo poliisin asettuvan usein muslimien puolelle. ”Kristittyihin kohdistuvat rikokset jäävät usein vaille rangaistusta, etenkin tämäntyyppiset rikokset.”

Työ kristittyjen egyptiläisnaisten parissa onkin äärimmäisen tärkeää. Naistentyön tiimi ottaa ongelmallisen tilanteen puheeksi, asettuu vahingoitettujen naisten ja perheiden rinnalle, tarjoaa neuvontaa ja rohkaisee. Naisten opetuslapseusryhmissä opitaan ymmärtämään omaa identiteettiä Kristuksessa, mikä on voimaannuttavaa.

Myös edellä kuvattujen tapausten naiset ovat liittyneet opetuslapseusryhmiin, joissa heistä ja heidän lapsistaan kannetaan huolta. Toinen naisista katuu suhdettaan muslimimieheen ja kykenee ryhmänsä ansiosta vastustamaan päättäväisesti miehen taivutteluyrityksiä. Oleellista on, ettei häntä hylätty moraalittoman suhteen vuoksi, vaan hän on saanut kenttätyöntekijöiltä niin hengellistä kuin psykologistakin apua ja tukea perheen arjen normalisoimiseksi.

”Kenttätyöntekijät vierailevat hänen luonaan säännöllisesti, jotta hän voi kokea, ettei ole tilanteessaan yksin. Tämä pätee myös toiseen naisista, joka rohkaistui työntekijätiimin vierailujen ansiosta vastustamaan vainoojaansa. Hänkin on liittynyt opetuslapseusryhmään”, Michael kertoo.

Naisten lisäksi perheenisän poissaolo on vaikea asia myös lapsille. Egyptiläisessä kulttuurissa isän tehtävä on puolustaa lapsiaan, jos heitä kiusataan tai syrjitään. Vanhin poika kokee yleensä olevansa vastuussa tästä tehtävästä, etenkin, jos isä kuolee. Se on taakkana kohtuuton. Lapsi- ja nuorisotyö auttaa siksi tässä tilanteessa olevia vahvistamaan identiteettiään Kristuksessa ja selviämään syvistäkin vaikeuksista.

*Nimi muutettu.

Egyptin isättömät perheet tarvitsevat niin hengellistä kuin henkistäkin apua sekä tukea erilaisissa käytännön tilanteissa. Rukoile viisautta, voimia ja avaraa sydäntä puolison ja isän suojelua vaille jääneiden naisten ja lasten kanssa työskenteleville.

Moraalittomassa suhteessa elänyttä naista ei hylätty. Hän on saanut kenttätyöntekijöiltä niin hengellistä kuin psykologistakin apua ja tukea arjen normalisoimiseksi.

Kootusti

– Pohjois-Egyptin taloudellinen kriisi pakottaa monet kristityt miehet etsimään työtä kaukaa kotoa
– Puolison suojelua vaille jäävät naiset kohtaavat usein käännytykseen tähtäävää häirintää ja väkivaltaa
– Kristittyihin kohdistuvat rikokset jäävät usein rankaisematta