Rukoillaan viidennen rukousseminaarin puolesta, jossa opetetaan rukouksen tärkeydestä ja rohkaistaan kristittyjä vahvistamaan seurakuntiensa ja yhteisöjensä rukouselämää.

Jaak. 5:16: Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.