Vaikka Egyptin kristittyjen yhteisö on
Lähi-Idän suurin, siihen kohdistuu päivittäin painetta
varsinkin maaseudulla ja pienissä kylissä. Kristittyjä
syrjitään työelämässä ja ahdistellaan avoimesti myös kouluissa.
Etenkin naisia pidetään toisen luokan kansalaisina.
Rukoillaan iloa ja voimaa kristityille ja että Jumala muuttaisi
pahaa tekevien sydämet.

Jaak. 1:12: Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.