Maat, joissa on rajalliset resurssit poliittisen ja sosiaalisen epävakauden ja ilmastonmuutoksen vuoksi, ovat otollista maaperää ääri-islamismin ja siitä kumpuavan väkivallan kasvulle. Anna Herra hallituksille ja kansainvälisille kumppaneille viisautta, yksimielisyyttä ja menestystä näiden ongelmien ratkaisemiseen.

1. Kor. 15:58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.