Saharan eteläpuolisen Afrikan kirkolla on korvaamaton merkitys yhtenäisyyden edistäjänä ja yhteiskunnallisten tarpeiden täyttäjänä. Rukoilemme, että hallitukset antaisivat kirkoille ja kristityille liikkumatilaa tätä varten. Rohkaise Herra kansaasi tarttumaan toimeen tilaisuuden tullen.

5. Moos. 13:5 Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.