Mikä on Open Doors?

Mitä järjestön nimi tarkoittaa? Mihin sitoudumme? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Mitä Open Doors tekee?

Open Doors on kristillinen, voittoa tavoittelematon, kansainvälinen ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on toiminut jo yli 65 vuotta.

Open Doors tukee kristittyjä alueilla, joilla kristinusko on kielletty tai siihen suhtaudutaan vihamielisesti. Vakavan vainon uhreja on yli 70 maassa, ja he ovat kokeneet häirintää, syrjintää, hyökkäyksiä, sieppauksia, raiskauksia ja vangitsemisia väärin perustein. Heitä myös murhataan siksi, että he uskovat Jeesukseen.

Open Doors arvioi yhteistyössä paikallisten kumppaneittensa kanssa, millaisia tarpeita on kristityillä, jotka joutuvat vihamielisten hallitusten, sotilaallisten joukkojen tai muiden tahojen vainon kohteeksi. Tarvearvion perusteella räätälöidään tuki, joka voi olla Raamattujen jakamista, johtajuuskoulutusta, hätäapua, traumaterapiaa, oikeudellista apua, turvakotien ylläpitämistä ja paljon muuta.

Miten Open Doors määrittelee vainon?

Määrittelemme kristittyjen vainoksi kaiken vihamielisyyden, jota ihminen kohtaa sen vuoksi, että hänet tiedetään kristityksi. Hakkaaminen, fyysinen kidutus, aresti, eristäminen, raiskaus, ankara rangaistus, vankeus, orjuus, syrjintä koulutuksessa ja työelämässä ja jopa kuolema ovat vain muutamia esimerkkejä kristittyjen päivittäin kokemasta vainosta.

Pew-tutkimuskeskuksen mukaan yli 75 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapauteen kohdistuu tuntuvia rajoituksia. Tähän ryhmään kuuluu paljon kristittyjä. Myös esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeriö on raportoinut, että yli 60 maassa hallitus tai ympäröivä yhteisö vainoaa kristittyjä yksinkertaisesti siksi, että he uskovat Jeesukseen.

Miksi Open Doors auttaa erityisesti vainottuja kristittyjä?

Open Doors uskoo, että jokaisella ihmisellä on oikeus valita, mihin uskoo – tai on uskomatta – uskonnosta riippumatta. Tämän vuoksi se puhuu kaikkien ihmisryhmien uskonnonvapauden puolesta ja erityisesti usein syrjintää kohtaavien vähemmistöjen puolesta. Open Doorsin ensisijainen tavoite on kuitenkin tukea kristillistä kirkkoa auttamaan ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Open Doors -järjestön perusti vuonna 1955 Veli Andreas, joka koki Jumalan kutsuvan häntä palvelemaan erityisesti uskonsa tähden vainottuja kristittyjä. Koska Open Doors sai alkunsa hänen ponnisteluistaan, se keskittyy ensisijaisesti auttamaan niitä kristittyjä, jotka elävät uskoaan todeksi maailman vaikeimmissa paikoissa.

Yksittäisten kristittyjen palvelemisen lisäksi Open Doors tukee kirkkoja ja seurakuntia suljetuissa maissa. Autamme niitä palvelemaan ympäröivää yhteisöä ja tavoittamaan ei-kristittyjä, jopa vainoojiaan, kertomalla toivosta ja Kristuksen evankeliumista. Kun tällä tavoin vahvistamme maailmanlaajuista kirkkoa, autamme sitä säilymään hengissä ja kukoistamaan mitä hankalimmissa olosuhteissa ja maailman vaarallisimmissa kolkissa. Näin toimimalla osallistumme lähetyskäskyn toteuttamiseen ja huolehdimme siitä, että evankeliumin sanoma leviää kaikkialle maailmaan. 

Open Doors palvelee myös Suomen seurakuntia luomalla suhteita suomalaisten kristittyjen ja heidän vainottujen veljiensä ja sisartensa välille. Suomalaiset kristityt voivat oppia ja saada uutta innostusta vainotuilta kristityiltä, jotka seuraavat Jeesusta suuresta henkilökohtaisesta riskistä huolimatta.

Mitä tarkoittaa nimi ”Open Doors”?

Järjestömme nimi on Open Doors, koska teemme työtä sellaisissa maailmankolkissa, joita pidetään ”suljettuina” kristinuskolta. Perustajamme Veli Andreas kieltäytyi uskomasta, että olisi mahdotonta viedä Raamattuja tai muuta apua suljettuihin maihin. Sen sijaan hän sanoi: ”Kun Jumala on kanssamme, mitkään ovet eivät ole suljettuja evankeliumille.” Tästä samasta lähtökohdasta käsin toimimme edelleen. Menemme määrätietoisesti sinne, minne Jumala kutsuu meitä, riippumatta siitä, kuinka vaikeaa se on tai kauanko se kestää. Pidämme jokaista maata ja jokaista ovea avoimena.

Mikä on Open Doors -järjestön missio?

Open Doors Finland haluaa olla Jumalan käytössä vaikuttamassa siihen, että suomalaiset kristityt VÄISTÄMÄTTÄ kuulevat vainotun kirkon kertomuksia, tiedostavat sen tarpeita ja ottavat sen sydämelleen.

Mihin Open Doors uskoo?

Open Doors on Jeesukseen keskittyvä ja Raamattuun uskova järjestö. Se on ekumeeninen ja puolueeton.

Omistaudumme Jeesukselle Kristukselle, Raamatulle ja rukoukselle. Teemme parhaamme elääksemme ja tehdäksemme työtä syvälle juurtuneesta uskosta käsin.

Nämä arvot eivät ole vain sanoja paperilla. Ne ovat osa päivittäistä toimintaamme. Järjestössämme kokoukset aloitetaan – ja usein myös lopetetaan – rukouksella. Joka aamun aloitamme päivän rukouksella. Rukoilemme myös apumme kohteena olevien vainottujen kristittyjen puolesta.

Laitamme elämämme alttiiksi toteuttaaksemme Jeesukselta saamaamme lähetyskäskyä. Suhtaudumme käskyyn niin vakavasti, että otamme edelleen riskejä kuljettaaksemme Raamattuja vihamielisille alueille. Teemme sen, koska Jeesuksen elämä ja opetukset innoittavat meitä. Hän näki usein vaivaa voidakseen viettää aikaa haavoittuvassa ja marginaalisessa asemassa olevien ihmisten kanssa ja ollakseen heille läsnä.

Pidämme suuressa arvossa kaikkia ihmisiä, jotka tekevät työtä kanssamme, olivatpa he vainottuja kristittyjä tai työmme tukijoita. Olemmehan kaikki yhtä perhettä Kristuksen ruumiin jäseninä.

Kuka Open Doorsin perustaja, Veli Andreas, on?

Veli Andreasta kuvataan usein Open Doorsin perustajana. Tämä saattaa antaa hänestä harhaanjohtavasti kuvan pukuun sonnustautuneesta johtajasta luennoimassa kokoushuoneessa. Kuva on kuitenkin kaukana todellisuudesta. Itse asiassa Veli Andreas oli seikkailija ja riskinottaja. Hänet tunnetaan parhaiten siitä, että hän asetti elämänsä rohkeasti vaakalaudalle salakuljettaessaan Raamattuja rautaesiripun taakse kylmän sodan aikana.

Veli Andreas sai vaarallisten kansainvälisten seikkailujensa perusteella lempinimen Sanan salakuljettaja, josta tuli myös hänen työstään kertovan bestseller-kirjan nimi. Sanan salakuljettajaa, joka on yksi monista upeista Veli Andreaksesta kertovista kirjoista, on myyty yli 12 miljoonaa kappaletta, ja se on käännetty 40 kielelle.

Veli Andreas nukkui pois 27.9.2022 kodissaan Alankomaissa. Elinaikanaan hän rohkaisi meitä jokaista sanomaan ”kyllä”, mikä on ensimmäinen askel, kun haluamme palvella Jumalaa omassa elämässämme. Tämä askel johti Veli Andreaksen varsin erikoisiin paikkoihin, ja hänen mukaansa Jumala toimii samoin meidän jokaisen kohdalla!

Mitä maita Open Doors avustaa?

Open Doors toimii aktiivisesti yli 70 maassa, joita ovat muun muassa Kiina, Nigeria, Kolumbia, Syyria ja monet muut maat ympäri maailmaa. Turvallisuussyistä Open Doors ei paljasta työtovereittensa ja yhteistyökumppaneittensa henkilöllisyyttä. Joissain tapauksissa se ei myöskään julkisesti kerro toiminnastaan tietyissä maissa tai tietyillä alueilla. Open Doorsin julkaisema World Watch List -vainoraportti on hyvä tietolähde maista, joissa kristittyjä vainotaan. Lue World Watch List -vainoraporttia tämän linkin kautta.

Kuinka Open Doors toimii kansainvälisesti?

Open Doors International on maailmanlaaja uskovien verkosto, joka tukee vainottua kirkkoa. Sillä on osastot yli 25 maassa, ja henkilökuntansa ja yhteistyökumppaniensa kautta se toimii yli 70 maassa. Yhteistyön tavoitteena on vastata kristittyjen tarpeisiin maissa, joissa heitä vainotaan. Toimimme kansainvälisenä Kristuksen ruumiina.

Kaikilla Open Doors Internationalin osastoilla on samat perusarvot, joihin kuuluu halu palvella vainottua kirkkoa. Paikalliset yhteistyökumppanimme käyvät joka kolmas vuosi läpi strategisen suunnitteluprosessin kartoittaakseen alueensa vainotun seurakunnan tarpeet, suunnitellakseen, kuinka niihin voidaan vastata, ja arvioidakseen niistä koituvat kulut.

Prosessin tuloksena saatu informaatio arvioidaan ja muokataan vuosittain vastaamaan viimeisimpiä tietoja ja vaikeimmassa asemassa olevien alueiden tarpeita. Raportti lähetetään verkoston jokaiselle 25 osastolle, jotka tekevät päivittäin yhteistyötä varmistaakseen, että kaikkiin tarpeisiin vastataan mahdollisimman hyvin ja johdonmukaisesti.