Mosambik

32

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kristityt kohtaavat vainoa islamistimilitanttien voimistuvan läsnäolon vuoksi. Näin on varsinkin pohjoisen Cado Delgadon alueella. Siellä kapinallisten Isis-haara Ansar al-Sunna ja somalialaisen al-Shabaabin taistelijat harjoittavat hirmuvaltaa. Ihmiset joko jäävät alueelle ja elävät päivittäisen sieppausuhan alla tai pakenevat kodeistaan ja yhteisöstään ja selviytyvät omin avuin. Monet ovat väkivallan traumatisoimia. Avioliittoon tai militantteihin pakotetut elävät häpeän leimaamina.

Maan muissa osissa islamista tai perinteisistä afrikkalaisista uskonnoista kristityiksi kääntyneiden perheet painostavat heitä luopumaan uskostaan. Monet muslimiperheet pakottavat kääntyneiksi epäillyt naiset naimisiin muslimimiesten kanssa, jotta he pysyisivät kaukana kristillisestä toiminnasta. Naimisissa olevista naisista erotaan, jos he kääntyvät kristityiksi. Joissain tapauksissa he menettävät lastensa huoltajuuden, ja heiltä saatetaan kieltää perintö.

Joillain alueilla huumekartellit vainoavat kristittyjä ja ottavat kohteikseen erityisesti kirkon nuorisotyöntekijöitä. Jännittteitä pahentavat hallinnon säätämät uskonnonvapauden rajoitukset. Kaikki uskonnollinen vaikuttaminen julkisissa oppilaitoksissa on kielletty. Uskonnollisten ryhmien rekisteröimiseksi on täytettävä monimutkaiset vaatimukset.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Mosambik tuli mukaan WWL-raporttiin vuonna 2021, ja vaino on jatkanut pahenemista. Tänä vuonna Mosambik on noussut raportissa yhdeksän sijaa. Se osoittaa kristittyihin kohdistuvan painostuksen kasvamista, ja näin on varsinkin maan pohjoisosissa, joissa jihadistit toimivat. Islamistimilitantit ovat viimeisen vuoden aikana menettäneet otteensa monissa kaupungeissa Ruandan ja Etelä-Afrikan joukkojen toiminnan takia, mutta niiden vaikutus on yhä voimakas. Moni kristitty on menettänyt henkensä islamistiradikaalien hyökkäyksissä. Isis-haara Ansar al-Sunna on monien julmuuksien takana halutessaan perustaa islamistisen kalifaatin Mosambikiin. Se on polttanut kirkkoja ja kouluja, ja kymmenettuhannet ihmiset ovat paenneet maan pohjoisosista. Sadattuhannet elävät maansisäisten pakolaisten leireissä. Lisäksi joillakin alueilla huumekartellien läsnäolo tekee kristittyjen elämästä vaikeaa, ja se vaikuttaa erityisesti nuorten parissa työtä tekeviin seurakuntiin. Maan pohjoisosissa väkivallasta on tullut laajempaa ja raaempaa, ja se kohdistuu usein kristittyihin. Pohjoinen Cabo Delgadon provinssi on islamistikapinallisten hallussa. He ovat tappaneet alueella 2 500–3 300 ihmistä. Noin 800 000 ihmistä on päätynyt pakolaisiksi väkivallan vuoksi. Jihadistien hyökkäykset ovat laajentuneet rajan yli Tansaniaan. Ne leviävät todennäköisesti myös etelään sekä naapurimaa Malawiin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjen vaino on vakavinta pohjoisessa Cabo Delgadon provinssissa, jossa ääri-islamistit toteuttavat väkivaltaisia hyökkäyksiä. Nuoret tytöt ovat erityisen haavoittuvaisia, sillä Mosambikin lapsiavioliittotilastot ovat maailman korkeimpia. Jopa seitsemänvuotiaita naitetaan militanteille.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamistikapinallisten miehiin kohdistamat hyökkäykset ovat lisääntyneet.Toimijana on ollut erityisesti maan pohjoisosassa kasvanut Ansar al-Sunna (ASWJ) Nuoria poikia siepataan ja rekrytoidaan pakolla aseellisiin joukkoihin.

Millaista maassa on elää naisena?

Naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin yleistä. Kristityt naiset ja tytöt kärsivät usein seksuaalisen häirinnän ja raiskauksen aiheuttamasta henkisestä ja fyysisestä traumasta Isisin militanttiryhmien takia. Avioliittoon militanttien kanssa pakotetaan jopa seitsemänvuotiaita lapsia. Mosambikin lapsiavioliittotilasto on maailman korkeimpia: 53 % tytöistä päätyy naimisiin ennen kuin täyttää kahdeksantoista.

Erittäin harva nainen ja tyttö saa koulutuksen tai työmahdollisuuksia. Naisiin kohdistuva sorto on laajaa. Heidän vapauttaan rajoitetaan ja ihmisoikeuksiaan loukataan, sillä heitä kohdellaan kodeissaan ensisijaisesti orjina. Naiset ja tytöt elävät jatkuvassa sieppauksen pelossa. Jihadistien hallinnassa olevilla alueilla raportoitujen sieppausten määrä on lisääntynyt. Siepattuja naisia ja tyttöjä raiskataan, ja heidät pakotetaan kotitöihin sekä muuhun pakkotyöhön.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin kumppanit tukevat Mosambikin vainottuja kristittyjä hätäavun, vainosta selviytymiseen tähtäävän koulutuksen, kulttuurienvälisen koulutuksen sekä toimeentulohankkeiden avulla.

Rukoile:

Rukoile rauhaa Mosambikiin, että kristityt voivat mennä kirkkoon ilman pelkoa sieppauksista, hyökkäyksistä tai tapoista.

Rukoile, että Open Doorsin kumppaneiden toiminta voisi ulottua yhä useammalle hengellistä ja taloudellista tukea tarvitsevalle. Rukoile henkilökunnalle varjelusta heidän matkustaessaan levottomilla alueilla.

Kiitä Jumalaa apua tarjoavien rohkeudesta ja rukoile heille viisautta ja myötätuntoa traumatisoituneita ja haavoittuneita kohtaan.

Taivaallinen Isä, laske suojeluksesi Mosambikissa vainottujen ylle. Pidä huolta tuhansista pakolaisista, anna heille suojaa, ruokaa ja vettä. Huolehdi lapsista, jotka on siepattu ja pakotettu avioliittoon tai sotilaiksi. Anna heidän tuntea sinun rakkautesi, ja anna heille vapaus. Tee tyhjäksi islamistien suunnitelmat. Tee työtä heidän sydämissään, että he jättävät vihan ja väkivallan sinun rakkautesi tähden. Anna sisarillemme ja veljillemme maa, jossa he ovat turvassa. Aamen.