Rahankeräysluvan tiedot

2016–2017
Luvansaaja: Open Doors Finland ry 


Rahankeräyslupa: RA/2016/613 

Toimeenpanoaika ja -alue: 14.10.2016–13.10.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Varat käytetään keräysaikana kristittyjen avustamiseen Open Doors Internationalin kautta, toimitilakuluihin, tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja painamiseen, kaikille avoimien koulutustilaisuuksien pitämiseen sekä henkilöstökustannuksiin.

Myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan myöntämispäivä: 14.10.2016