01.02.2024

WWL2024: ”Förföljelsen är kraftigare än någonsin”

Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, konstaterar att World Watch List 2024 visar på rekordhöga siffror. ”Förföljelsen av världens kristna är kraftigare och mer vidsträckt än någonsin tidigare och var sjunde kristen på vår jord är förföljd för sin tro. Utvecklingen har varit enorm de senaste tio åren”, säger han.

Enligt World Watch List (WWL) 2024 beräknas över 365 miljoner kristna nu vara förföljda för sin tro. Det handlar om allt ifrån diskriminering på arbetsplatsen och tvångsäktenskap till fängelse och fysiskt våld. Något som har ökat stort jämfört med förra årets lista är antalet attacker mot kyrkor, från 2 110 till 14 766 attacker.

– Antalet registrerade attacker under ett år är det högsta någonsin! Det vi ser är en tydlig eskalering av det som pågått under flera år i länder som Kina, Indien och Nigeria. Det verkar som proppen plötsligt har gått ur och att flera skeenden sammanfaller samtidigt, säger Peter Paulsson, och fortsätter:

– Det handlar bland annat om att utnyttja pandemins efterspel, till exempel att hindra husförsamlingars återförening, och att krafter positionerar sig inför kommande val.

Full kontroll över befolkningen

Peter Paulsson tycker att utvecklingen i Kina är särskilt oroande, och menar att regimen i landet arbetar väldigt strategiskt, systematiskt och målmedvetet.

– Man har dessutom byggt upp en mycket kraftfull kontrollapparat som innebär att man snart har full kontroll över hela sin befolkning. Tumskruvarna håller på att dras åt ordentligt, och många andra länder har Kina som förebild, säger han.

Nicaragua klättrar 20 placeringar

Ett land som sticker ut på listan är Nicaragua, i och med att landet klättrar från plats 50 till plats 30. Enligt Peter Paulsson har regimens fientliga inställning till kyrkan intensifierats, och märks nu av på ett mer öppet sätt.

– Det som sker i Nicaragua i dag påminner mig om hur kommunismen agerade mot kyrkan i Europa på 1940- och 1950-talet. Utrensning av regimkritiker, inskränkningar av verksamhet och fängslade kyrkoledare, säger han.

Är det några länder som du ser en positiv utveckling i?

– Trots en mycket aggressiv expansion av islamistiska extremistgrupper i Afrika söder om Sahara, finns det länder och områden som gör allt för att stå emot detta hot. Mali har en tillfällig militärregim som säger sig vilja bana väg för en civil regim och en ny konstitution där man tydligt står upp för den kristna minoriteten i landet.

Vad är World Watch List (WWL)?

  • WWL listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst.
  • World Watch Unit, som sammanställer WWL, skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld.
  • Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld.
  • Insamlad data från de olika kategorierna översätts till poäng, där 16,7 är maxpoäng per kategori, maxpoängen för alla kategorier tillsammans är 100 poäng. Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman. Rapporteringsperioden för WWL 2024 skedde under den 1 oktober 2022 till den 31 september 2023.

Läs mer på svenska: open-doors.se/om-wwl