11.10.2023

Våldet i Afrika söder om Sahara ökar

Våldet i Afrika söder om Sahara har nått nya nivåer. Det är en av de viktigaste trenderna som syns i arbetet med World Watch List 2023. I hälften av de 26 länder som har 41 poäng eller mer ligger våldet på en extremt hög nivå, enligt Open Doors poängskala som ligger till grund för listan.

Generellt råder en ökande politisk instabilitet och ekonomisk kris i Afrika söder om Sahara. Samtidigt som fattiga afrikanska länder kämpar för att återhämta sig efter Covid 19-pandemin, medför Rysslands invasion av Ukraina att priserna på mat, gödningsämnen och energi ökar. Kristna i regionen drabbas av detta i samma utsträckning som andra, men i svaga stater med ineffektiva regeringar ökar våldet och speciellt hoten mot kyrkan under dessa omständigheter.

Detta bidrar till en grogrund för utbredningen av jihadism, som lett till att militärjuntor tar över makten, som i Mali och Burkina Faso. Jihadisterna, som strävar efter att utbreda sharia över kontinenten, har tvingat kristna på flykt. Den osäkerhet som ett liv på flykt innebär gör kristna ännu mer sårbara för ytterligare våld. Kristna kvinnor blir lätta måltavlor för sexuella övergrepp, medan männen i högre utsträckning riskerar att dödas.

Kyrkan alltid hotad i sharia-stater

I stater och områden där sharialagar råder går våldet ofta hand i hand med allvarligt förtryck av kristna. Kristna riskerar att trakasseras och särbehandlas på skolor och universitet, i arbetslivet och i den egna familjekretsen. Ingen shariastat ger kyrkan något utrymme.

Västafrika används som knutpunkt för droghandeln mellan Latinamerika och Europa. Erfarenheten från kristna ledare i Latinamerika, vars protester mot kriminalitet har besvarats med våld, hot och mord, visar på riskerna för ytterligare förföljelse mot den afrikanska kyrkan om organiserad brottslighet får ett allt större inflytande.

Digital förföljelse i Kina

Utöver våldsutvecklingen i Afrika söder om Sahara syns ytterligare fyra trender i World Watch -rapporten, varav två av dem rör Kina. Det handlar dels om hur landet har börjat omdefiniera mänskliga rättigheter och i den utvecklingen blivit en förebild för flera andra länder, dels handlar det om hur den digitala övervakningen i Kina blir ett allt större hot mot kyrkan. De två andra trenderna lyfter upp kyrkans försämrade villkor i Latinamerika samt den fortsatt pressade situationen för kyrkan i Mellanöstern.

Det finns dock några ljusglimtar. I flera av gulfstaterna har steg tagits mot en ökad tolerans. Myndigheterna försöker möta kraven om ökad religiös frihet inom en moderat islamsk ram. Ett tecken på detta är undertecknandet av de så kallade Abraham-avtalen med Israel. Hatfyllda uttalanden mot kristna som tillhör historiska eller landsförvisade folkgrupper är inte tillåtna i bland annat Bahrain, Förenade Arabemiraten och Egypten, trots att radikala grupper är verksamma i dessa länder.

Böneämnen

  • Tacka Gud för modet hos kristna, som vägrar att förneka Kristus trots farorna de möter.
  • Be att våldet som orsakas av militanta grupper ska få ett slut.
  • Be att Open Doors samarbetspartners ska nå fler kristna som utsatts för våld och/eller fördrivits från sina hem. Be att de ska få ta del av traumavård, praktisk hjälp och stöd.