11.02.2023

Sex frågorom att varakvinnlig konvertit

Att bli kristen i Mellanöstern eller Nordafrika innebär en stor förändring för kvinnor. Det är inte bara att lämna moskén och gå in i en kyrka, lägga Koranen åt sidan och öppna Bibeln. Det innebär ett nytt sätt att tänka. Det tar tid att förändra sig och förstå vad det innebär att vara Guds älskade dotter. Vi ställde några frågor om denna stora förändring till Azizah, en iransk kristen och Naasima en nordafrikansk kristen.

1 – Hur ser islam på kvinnor?

– I allmänhet har kvinnor en låg position i islam; det finns en stor ojämlikhet mellan könen, säger Azizah.
Hon tillägger att män kan gifta sig med fyra kvinnor och ger flera exempel.

– I Iran, när det gäller arv, är en kvinnas rätt hälften av en mans. En kvinna kan bara få pass och resa om hon har officiellt tillstånd från sin man. I rätten är två kvinnors vittnesmål lika med en mans.

Naasima säger att kvinnor i allmänhet dessutom anses vara en anledning till skam.

2 – Att kvinnor anses vara en anledning till skam, hur påverkar det er och andra kvinnor?

– Innan jag trodde på Kristus, och under de första åren av min tro, hade jag lågt självförtroende. Tack gode Gud att jag lärde känna min identitet i honom. Tyvärr hade vi även i kyrkan utmaningar. Församlingsledarna agerade i linje med ayatollorna och det var mycket våld mot kvinnor, säger Azizah.

Hon fortsätter:

– Det sårade mig och de andra kvinnliga ledarna. Efter Guds helande och med hjälp av själavårdare kan jag idag tjäna Gud i den uppgiften som han har gett mig.

3 – Var det svårt att ta till sig identiteten i Kristus?

– Det var väldigt svårt. Jag växte upp med detta sätt att tänka, och blev en Kristi efterföljare först vid 17 års ålder. Den gamla uppfattningen hade då format min identitet. När jag läste Guds ord och hörde den kristna läran blev jag imponerad av hur djupt och vackert Gud ser på oss kvinnor. Att leva i ett muslimskt land med kristen tro är svårt. Trots att du läser Guds ord hör du dagligen andra budskap som får dig att känna dig värdelös. Det skapar en stor inre konflikt. De flesta kvinnor jag jobbar med har samma problem, säger Azizah.

4 – Vilka utmaningar har du personligen mött efter att ha blivit kristen?

– Den största utmaningen är att jag måste leva med en dubbel identitet, vilket betyder kristen hemma och muslimsk utanför, säger Naasima.

5 – Hur försöker kyrkan hjälpa till att förändra den muslimska syn som kvinnor fortfarande har?

– Kyrkans team hjälpte mig genom specifika stödgrupper för kvinnor. Jag deltog i seminarier om min självuppfattning och mitt värde i Guds ögon. Jag lärde mig om relationen inom äktenskapet, om barnuppfostran, min roll hemma, i kyrkan och i samhället. Jag lärde mig att jag är Guds älskade dotter, svarar Naasima.

6 – Vad är det bästa en kvinna kan göra mitt i lidandet?

– De måste värdera sig själva utifrån ett bibliskt synsätt. De måste lära sig att älska sig själva. Tillsammans behöver de be om Guds styrka och nåd för helande, säger Azizah.

Naasima pekar på vikten av bön.

– Det bästa är att gråta till vår himmelske Fader i böner och inse att Jesus inte låter oss gå igenom något som vi inte kan hantera.

* Namnen är ändrade av säkerhetsskäl.