11.02.2023

Priset för att vara kvinna och bli kristen

Sahar satt i taxin med tårfyllda ögon. Huset med hennes två små barn försvann långsamt bakom henne. Hon hade aldrig känt en sådan smärta i hjärtat. ”Gud, varför låter du detta hända?” bad hon. Det här är berättelsen om priset det kan kosta att tro på Jesus – men också om hur Gud kan återuppbygga en familj.

Kvinnor som kommer till tro på Jesus i den muslimska världen riskerar att förlora sin frihet, trygghet och till och med sina barn. Men den nya identitet de finner i Jesus ger dem styrka att möta svårigheterna de ställs inför. Sahar, som kommer från Iran, är en av dem.

Utåt sett verkade Sahar ha allt: en kärleksfull man, två fina barn och en stabil ekonomi. Men inuti var allt annorlunda.

– Jag kände mig tom. Jag längtade efter Guds närvaro, men jag kunde inte hitta honom, säger hon, när hon delar med sig av sin berättelse till oss i Turkiet.

Som kvinna kände sig Sahar nedvärderad och rädd.

– Jag insåg först senare varifrån allt sådant kom. Jag hade turen att växa upp i en familj där pojkar och flickor hade samma värde, men allt i samhället pekade i en annan riktning. I det islam-iranska samhället ses kvinnor och flickor som mindre intelligenta, mindre värda, och inte kapabla till att fatta beslut, förklarar hon.

Försökte bli en hängiven muslim

Sahar försökte hitta sitt värde i sin muslimska religion, även om hennes föräldrar inte var så religiösa. Hon deltog i ramadan, bad ofta och klädde sig under en period väldigt konservativt. Men Koranen gav henne inga svar, snarare tvärtom.

– Jag kunde inte ignorera ojämlikheten mellan män och kvinnor i boken. Det var mycket störande. Jag försökte verkligen hitta den sanna Guden, jag sökte i 24 år, sade hon.

En dag såg Sahars svägerska hur förtvivlad hon var och berättade för henne om evangeliet. Sahar läste igenom Nya testamentet och upplevde att det var Guds levande ord.

– Jag såg Hans nåd, rättvisa, helighet och kärlek i boken och fann allt sådant i denna Gud. Han hade dragit mig till sig från första stund, minns Sahar.

Bibelns syn på kvinnor överraskade

Jesu inträde i Sahars liv hade stor påverkan på hennes syn på sig själv.

– En dag hörde jag något märkligt från den helige Ande i mitt hjärta. Han sa: ”Du är min dotter, jag valde dig, du ska bli en tjänare bland kvinnor i olika länder.” Jag blev förvånad! Jag minns klart att jag frågade Gud högt: ”Hur kan det vara så? Jag är en kvinna, är det här ens möjligt?”

Sahar blev förvånad. Hon vände sig till Bibeln och annan kristen litteratur för att få svar på vad Gud hade i beredskap för kvinnor.

– Jag läste om bibliska perspektiv på kristna kvinnor och synen som Jesus hade på kvinnor och förstod vad jag läste. Det gjorde mig befriad och helad steg för steg.

Sahar landade i sin identitet som Guds dotter och lovade att tjäna kvinnor närhelst hon kunde.

Maken blev rasande

Sahar var medveten om de faror som många kvinnor som är nya i tron i den muslimska världen ställs inför. Bristen på rättigheter i hennes eget äktenskap skulle bli ett verktyg för hennes muslimske man till att försöka få henne att avsäga sig sin kristna tro.

– Det fanns en reell möjlighet att det skulle bli en skilsmässa. Mina barn skulle säkert ha tagits ifrån mig på grund av att jag var en före detta muslim. De skulle inte ens ha låtit mig få träffa dem, för alla mina rättigheter skulle ha tagits ifrån mig som konvertit, förklarar hon.

Det Sahar fruktade blev sant: när hon inte kunde dölja sin tro från sin man längre blev han rasande och skickade iväg henne. Sahar fick gråtande ta en taxi hem till sina föräldrar.

– Min stolthet var nedbruten, jag kände att allt togs ifrån mig. Jag hade inte gjort något fel, jag var inte kriminell. Jag trodde på Kristus som min frälsare.

Men ännu värre än skammen var smärtan och oron för hennes barn:

– Jag ropade till Gud, frågade honom varför han hade gjort mig till mor för att sedan låta mig gå igenom det här. Jag frågade honom vem som skulle ta hand om min femåring, vem som skulle bädda ner honom i sängen på kvällen. Mitt hjärta var i bitar, som människa, som kvinna, men framför allt som mamma.

Gud hade situationen under kontroll”

Trots bedrövelserna, genom all smärta, lyckades Sahar hålla fast vid sin frälsare och förtrösta på Honom:

– Jag var så angelägen och törstade så efter Gud att jag fattade ett beslut. Jag hade funnit något i Guds närvaro som ingenting kunde ersätta inom mig.

Hon berättar:

– Jag kände i den stunden att jag gjorde rätt sak. Jag hade lagt mina barn och mitt äktenskap på altaret, men jag visste att Gud hade situationen under kontroll.

Sahar fortsatte att be för att hennes mans hjärta skulle mjukna. Och Gud lyssnade. Sahars man välkomnade henne tillbaka till huset och de två började långsamt återuppbygga den kärleksfulla relation som de hade haft tidigare.

– Det fanns en hel del spänningar i vår relation på grund av min nya tro, det gick både upp och ned, men vi ville båda att det skulle fungera.

Sattes i fängelse

Sedan slog verkligheten utanför till. Förföljelsen av nya kristna sker inte bara på insidan av huset, utan det finns också ett hot som kommer utifrån, särskilt i ett land som Iran. Sahar blev arresterad och sattes i fängelse för hennes församlingsengagemang.

– Min man var väldigt orolig för mig. När jag släpptes fri hade hans inställning till min tro förändrats. Han accepterade mig som jag var, berättar Sahar.

Utifrån hotet om ett långt fängelsestraff lämnade Sahar och hennes familj landet kort efter att hon hade släppts fri. De bor nu i Turkiet där Sahar fortsätter att leva enligt hennes löfte till Gud om att arbeta med kvinnor med muslimsk bakgrund som är nya i tron. Många av dem befinner sig i ännu svårare situationer än hon en gång gjorde.

– Pressen på dessa flickor och kvinnor är oerhörd, be för kvinnorna så att de får mod från den helige Ande. Må de ta emot Guds vishet så att de får känna att Gud står bakom dem och att Han ska ge dem styrka och beskydda dem.