11.10.2023

Prisa Gud för vår nya brunn

Ett brev från broder Ahmad*, Open Doors fältarbetare.

Kära bröder och systrar!

Jag vill dela en väldigt god nyhet med er. Vi har påbörjat ett arbete vid gränsen mellan vårt land i Centralasien och Afghanistan. Det är ett mycket svårt och stängt område för evangeliet. Men genom Herrens nåd kan vi betjäna människor även i den här regionen. Det finns många flyktingar från Afghanistan och en stor del av dem gömmer sig i ett övergivet område utan kläder, mat och dricksvatten.

De som lever här kan inte få tag på vatten på grund av klimatförändringen och svår terräng. De som åtminstone har en liten inkomst kan köpa vatten, men de människorna är få. Folk dricker regnvatten och vatten från åar och diken. Risken för sjukdomar är mycket hög.

Vi har bett mycket över den här situationen och genom Guds nåd, era böner och er hjälp kan vi nu se till att vår, och många andras dröm blir verklighet. Vi har borrat 240 meter ner i marken och hittat vatten!

Det har varit en svår resa hit. Många av dem som har engagerat sig i borrandet var till en början tveksamma till att bli involverade i projektet, särskilt som de inte visste om det ens var möjligt att hitta vatten i det här området. Och vi hade ingen utrustning som kunde nå så djupt. Men som tur var fanns det ett företag som gick med på att hjälpa oss och beställde specialutrustning för att borra så djupt som behövdes.

Maskinen borrade med tre skift av arbetare dygnet runt för att hitta vatten under marken. Och till slut skedde ett mirakel. Efter en månads arbete nådde vi det önskade djupet och fann vatten. Nu kan lokalbefolkningen, flyktingarna från Afghanistan, vår pastor och hans familj och andra kristna syskon använda den här vattenkällan helt gratis. Prisa Herren!

* Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.