11.10.2022

Open Doors målsättning

  • Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
  • Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
  • Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

Hur Open Doors arbetar på fältet

Vårt uppdrag på fältet sammanfattas av de första två delarna i målsättningen ovan. Detta innebär:

  • Vi förser förföljda kristna och församlingar med biblar, kristen litteratur och undervisningsmaterial.
  • Vi anordnar olika utbildningar, som bland annat förföljelseförberedande kurser, bibelundervisning, lärjungaträning, familjerådgivning och traumabehandling.
  • Vi stärker förföljda kristna genom akut nödhjälp, hjälp till självhjälp genom bland annat mikrolån, genom att erbjuda juridiskt stöd och genom projekt som bidrar till samhällsutveckling.

Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.

Första Korintierbrevet 12:26

Hur Open Doors arbetar i Finland

Vårt uppdrag i Finland sammanfattas av den tredje delen i målsättningen ovan. Detta innebär:

  • Vi vill hjälpa kristna att engagera sig för våra förföljda syskon genom förbön, gåvor och andra insatser.
  • Vi anordnar informationsmöten för att sprida kunskap om den förföljda kyrkan och väcka engagemang bland kristna och andra intresserade i Finland.
  • Vi bedriver opinionsbildning för att skapa medvetenhet bland allmänheten och för att påverka beslutsfattare.
  • Vi tror att engagemanget för våra förföljda syskon även kan hjälpa oss kristna här i Finland att utvecklas i vår personliga tro och stärka oss inför motgångar.