11.10.2022

Ledare – Öppna dörren till de kristnas verklighet

Du håller i din hand Open Doors Finland -organisationens första svenskspråkiga tidning.

År 1955 grundades Open Doors för att tjäna förföljda kristna. I dag arbetar organisationen i över 70 länder där de kristnas religionsfrihet är som svagast. På initiativ av finländska kristna inledde år 2015 Open Doors Finland sin verksamhet för att även vi skulle kunna få aktuell information om de kristnas situation i olika länder och för att vi skulle kunna hjälpa dem som lider värst av förföljelse. Från första början har finlandssvenska kristna varit med i arbetet men hittills har resurserna inte räckt till för att publicera en svenskspråkig tidning. Vi hoppas att en tidning på svenska i framtiden ska bidra till att allt fler finlandssvenskar understöder förföljda kristna.

För tillfället upplever var sjunde kristen allvarlig förföljelse.

Din hjälp behövs, för enligt World Watch -rapporten, som publiceras årligen och som listar de 50 länder i världen i vilka de kristnas situation är svårast, lider till och med 360 miljoner kristna av förföljelse i olika länder. Global sett upplever var sjunde kristen för tillfället allvarlig förföljelse på grund av sin tro.

Ett land där kristna har utsatts för allt mer våld är Nigeria. Landet har år 2022 stigit till sjunde plats på World Watch -rapportens lista. FN:s människorättsspecialist och forskare Ewelina O. Ochab lyfte redan den 15.6.2020 i sin kolumn i tidningen Forbes fram att den terrorism som förekommit i Nigeria i nästan tio år och som har karaktären av ett folkmord förblir i skymundan i de västerländska medierna. I norra Nigeria är Boko Haram bara en av områdets många islamistiska terroristorganisationer som dödat och kidnappat tusentals kristna. I koronapandemins skugga under de senaste två åren har beväpnade islamistgrupper attackerat allt fler kristna byar på slätterna i centrala Nigeria. Kristna i dessa byar har antingen flytt eller blivit mördade.

Genom Open Doors kan du stöda förföljda kristna i centrala och norra Nigeria.

”Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.” (Gal. 6:10)

– Miika Auvinen, Chef för externa ärenden, Open Doors Finland