11.10.2023

Ledare: Kristus, världens ljus

I januari publicerade Open Doors återigen en ny World Watch List -förföljelserapport, som listar de 50 länder där religionsfrihetssituationen för kristna är som svårast. Resultaten av forskningsrapporten är inte glädjande läsning.

Den förföljelse och diskriminering som kristna utsätts för verkar både öka och expandera. Situationen är särskilt oroande i Afrika söder om Sahara, där ständigt utbredda oroligheter utarmar och försämrar livet för hela befolkningen. Där kristna är en minoritet är de ofta mer sårbara än majoritetsbefolkningen och särskilda utsatta för våldsamma attacker.

Religionsfrihet och samhällsutveckling går ofta hand i hand. I bräckliga och instabila stater, där statliga strukturer är svaga och inte fungerar, får olika extremistgrupper lätt fotfäste. Den terrorism de utövar förstärker instabilitet. Dessutom bidrar övriga faktorer, såsom fattigdom, torka och livsmedelsbrist, till att situationen förvärras ytterligare. Vi befinner oss i en ond cirkel, från vilken en utväg mänskligt sett kan verka nästan omöjlig.

Någon klok har sagt: ”Förbanna inte mörkret, utan tänd ett ljus”. Även om många kristna i världen upplever allvarlig, till och med extrem förföljelse på grund av sin tro, är tro och tillit till den allsmäktige Guden också en enorm källa till hopp för dem. Jesu budskap tilltalar människor även där Hans lärjungar är utsatta för särskilt trångmål och många är redo att ge sina liv till Honom oavsett konsekvenserna.

Open Doors målsättning är att ingen kristen ska behöva möta förföljelse ensam. Var och en av oss kan stödja våra förföljda systrar och bröder med bön. Även i den här tidningen hittar du flera böneämnen som du kan använda i din bön för dem. Tillsammans kan vi stå med de förföljda så att det ljus de utstrålar förblir starkt.

”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Johannes 8:12

Välsignad början på våren!