11.02.2023

Ledare – Könsrelaterad förföljelse

I tidningen som du håller i dina händer kan du läsa den berörande historien om en kristen kvinna. Iranska Sahar kände sig själv undervärderad på grund av sitt kön och en inre känsla av tomhet drev henne till att söka Guds närvaro. Sökandet förde Sahar till slut till Bibeln och det förändrade hennes liv. Samtidigt visade det också sårbarheterna i samband med omvändelsen av en muslimsk kvinna i Iran.

De centrala faktorerna för förföljelse av kvinnor och män har under flera års tid forskats om av Open Doors forskningsenhet. Baserat på det omfattande material som samlats in av forskningsenheten publiceras årligen en rapport om könsrelaterad förföljelse. I rapporten redogörs hur förföljelse tar sig olika uttryck beroende på kön.

I många av länderna i World Watch -rapporten är kvinnans ställning tyvärr svag. De är därför ofta i en mer utsatt position jämfört med män. Om kvinnan dessutom är kristen i ett samhälle där kristna som utgångspunkt behandlas med fientlighet är situationen ofta dubbelt så utmanande.

I en stor del av den islamska världen förekommer försök att kontrollera livet för kvinnor som konverterat till kristendomen till exempel genom deras civilstånd. Om en kvinna är ogift kan hon bli utsatt för tvångsgifte med en muslim som en följd av hennes konvertering. En gift kvinna kan vräkas från sitt hem och hennes make kan skilja sig från henne. Som en följd av skilsmässan förlorar kvinnan sin ekonomiska och sociala status såväl som sitt människovärde i samhället.

Sahars berättelse tar en exceptionellt lycklig vändning. Tyvärr går det inte lika väl för alla kvinnor som befinner sig i en liknande situation. Open Doors strävar efter att erbjuda mångsidigt stöd till kvinnor som lider av förföljelse: ibland går hjälpen ut på att vandra tillsammans sida vid sida, ibland genom att erbjuda såväl mentalt som andligt stöd och ibland genom mycket konkret hjälp, såsom att hitta försörjningsmöjligheter.

Som en världsvid församlingsfamilj kan vi stödja våra förföljda systrar genom att berätta deras historia och ge en röst till dem som inte kan tala för sig själva. Och som det viktigaste av allt: genom att i våra böner bära dem inför en kärleksfull Gud.

Välsignad hösttid!

– Johanna Kultalahti, verkställande direktör, Open Doors Finland