06.10.2023

Jihadister piskade kristna efter gudstjänst

I mitten av augusti attackerades flera grupper av kristna som firade gudstjänst i byar i västra Niger, nära gränsen till Burkina Faso. Bland annat blev ett antal personer piskade. Bakom attackerna låg militanta islamister.

OBS! VÅLDSAMT INNEHÅLL I TEXTEN.

Den 13 augusti attackerade jihadister en grupp kristna som firade gudstjänst i byn Panpangou. Fyra beväpnade män gick in i en kyrka, var och en av dem bar på ett automatvapen, en kniv och en piska.

De kristna som var samlade skulle just avsluta med bön när männen gick in i kyrkan. Jihadisterna riktade sina vapen mot församlingen och enligt en av de kristna som var på plats i kyrkan ställde gärningsmännen sedan frågan: ”Har ni inte hört att vi har förbjudit kristna gudstjänster i det här området?” De kristna ska ha svarat att de inte var medvetna om något sådant förbud varpå jihadisterna ska ha svarat: ”Vi har varit i det här området i tre år nu, så hur kan ni påstå att ni aldrig har hört att vi har förbjudit kristna gudstjänster i det här området? Om ni påstår att ni inte har hört våra varningar ljuger ni.”

Pastorn piskades 30 gånger

De beväpnade männen befallde sedan de kristna att gå ner på knä. En av jihadisterna plockade upp sin piska och sa till dem att han skulle slå dem, eftersom de inte hade lytt deras instruktioner. Gifta kvinnor fick gå undan av hänsyn till att de var gravida och hade spädbarn, men de ogifta kvinnorna tvingades knäböja bredvid männen.

Därefter piskades de som var kvar, 14 män och 3 kvinnor, 10 gånger. Pastorn piskades 30 gånger. De blev tillsagda att sluta med alla gudstjänster i området. Enligt ögonvittnet blev de tillsagda att om de vill fortsätta hålla gudstjänster i byn måste kyrkorna göras om till moskéer, eftersom kristendom är förbjudet i området.

Attackerade ungdomsmöte

Efter det gick jihadisterna vidare till en annan kyrka där det pågick ett ungdomsmöte. När ungdomarna fick syn på angriparna var det många som försökte fly genom att hoppa ut genom fönstren. Tre flickor hann inte undan utan fångades in och blev piskade åtta gånger. De kristna ungdomarna blev tillsagda att deras by skulle förstöras, om gudstjänsterna fortsatte att hållas. Enligt en lokal samarbetspartner till Open Doors har det tidigare funnits fem kyrkor i den byn, men idag har alla stängts.

Senare gick jihadisterna även till byarna Kankangou och Noanbiti, för att stoppa gudstjänsterna även på dessa platser. Samma budskap framfördes – om de kristna vill fortsätta tillbe i sin by måste de bli muslimer och göra om sina kyrkor till moskéer. Kristendom är inte tillåtet i området, eftersom det kontrolleras av jihadister.

Niger ligger på plats 28 på World Watch List 2023. Kristna som bor nära gränsen till Burkina Faso lever under hård press från jihadistgrupper som är aktiva i regionen. Flera kyrkor har stängt ner och de troende lever antingen i rädsla eller har skingrats, som ett resultat av den växande osäkerheten i den här delen av landet.