11.10.2023

30 år med World Watch List

I år är det 30 år sedan World Watch List gavs ut första gången. En rapport som används i opinionsbildning, regeringsunderlag och för att väcka bönestöd världen över. Men att listan på de 50 värsta länderna för kristna skulle komma att få så bred användning var det ingen som räknat med: Listan var först bara avsedd för internt bruk.

När järnridån föll 1989 upphörde behovet av att smuggla in biblar i Östeuropa, något som varit Open Doors primära insats sedan starten 1955.

– Vi hade plötsligt både pengar och personal över. Under 1991 fick vi en forskningsenhet inom Open Doors, med bara en forskare, som fick uppdraget att ta reda på vilka länder vi kunde expandera i, säger Wybo Nicolai, som var den som startade upp arbetet med World Watch List.

Wybo fick i uppdrag att bedriva forskning utifrån två frågor: Vilka länder är Open Doors redan aktiva i och ska vi expandera i dem? Samt: Finns det länder som saknas som vi aldrig har besökt?

– Jag fick stor frihet att bedriva min forskning, men samtidigt har det med sig stort ansvar – tänk om jag gav fel förslag på länder där vårt arbete behövdes? säger han.

Wybo arbetade fram en vetenskaplig metod för att få fram så objektiva och konkreta siffror som möjligt över antalet förföljda kristna och omfattningen av förföljelsen globalt. Internet fanns inte och många meddelanden behövde skickas via fax, ett stort och tidskrävande arbete. Efter två år kunde den första listan se dagens ljus.

– Med den listan som kom ut 1993 kunde Open Doors komma framåt. Det var då Nigeria, Indonesien och Indien kom med på listan. Vi utvidgade också vårt arbete i Iran, Egypten och Pakistan, säger han. Först ett par år senare, 1996, föddes idén att publicera World Watch List offentligt.

– Det blev uppenbart att listan var ett fantastiskt verktyg för att öka medvetenheten och böneinsatserna från våra understödjare. World Watch List gav en ny riktning då Open Doors därefter började arbeta i varje land där förföljelse förekom, berättar Wybo.

Ändrad metodik

Sedan 1993 har metodiken bakom forskningen ändrats vid ett par tillfällen, och man arbetar i dag utifrån en detaljerad enkätundersökning. Den gedigna metodiken har gjort listan till ett trovärdigt och auktoritativt dokument. Wybo menar att behovet av World Watch List är mycket stort:

– Det är för att listan visar att förföljelsen mot kristna är enormt omfattande: Hundratals miljoner kristna är diskriminerade eller förtryckta.

I dag är över 4 000 personer i varierande grad involverade i arbetet att ta fram listan, då man jobbar mycket på gräsrotsnivå. Själva rapporten sammanställs av ett team på 15 personer, varav 10 är forskare.

Stark tillväxt av förföljelsen

När man ser tillbaka på listan de 30 åren, kan man konstatera att det varit en oerhörd tillväxt i förföljelsen.

– Det är en oroväckande situation som förvärras snabbt. Vi ska inte tro att vi kan lösa problemen med förföljelsen med denna lista, men vi kan hjälpa de förföljda kristna att stå starka så att de kan förkunna vittnesbördet om Jesus, säger Wybo.

– Samtidigt fortsätter Gud med sitt arbete. I västvärlden är den kristna tron på nedgång, men i Asien och Afrika växer kyrkan enormt. Det är oerhört uppmuntrande, hoppfullt och andligt berikande. Den sidan av historien gör mig väldigt glad, avslutar han.