Syyrian sodassa on tuhottu taloja ja kokonaisia kyliä. Suljetaan rukoukseen OD:n kumppanit, jotka auttavat paluussa ja jälleenrakennuksessa rauhallisemmilla alueilla. Käyttäköön Jumala heitä omiensa uskon ja toivon vahvistajina.

Snl. 29:25 Joka ihmisiä pelkää, on pelkonsa vanki, joka luottaa Herraan, on turvassa.