30. sijalla World Watch -listalla

Kolumbia

WWL 2021: Sijalla 30, pisteitä 67/100

Sijahistoria: 2021: 30. » 2020: 41. » 2019: 47. » 2018: 49. 

 

Alue: Latinalainen Amerikka

Vainon pääsyyt: järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, klaanien välinen vihamielisyys, maallistumisen aiheuttama suvaitsemattomuus

Vainon taso: erittäin vakava

Väkiluku: 50,6 miljoonaa 

Kristittyjen määrä: 48,0 miljoonaa

Pääuskonto: kristinusko

Hallitusmuoto: presidentiaalinen tasavalta

Johtaja: presidentti Ivan Duque Marquez

Miksi Kolumbiassa vainotaan kristittyjä?

Kolumbiassa uhkaillaan, ahdistellaan, kiristetään ja jopa surmataan seurakuntien johtajia. Väkivaltaa harjoittavat sissijoukot ja muut rikollisryhmät erityisesti maan köyhimmillä alueilla.

Useimmiten väkivalta on suoraa seurausta siitä, että kristityt tuomitsevat korruption ja väkivallan, puolustavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä, tekevät työtä nuorten keskuudessa ja edistävät rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. Toimet voivat vaarantaa rikollisryhmien ja vastaavien ryhmittymien laittoman toiminnan.

Kolumbian alkuperäisasukkaiden yhteisöt suhtautuvat erittäin kielteisesti kristittyihin lähetystyöntekijöihin. Kristityksi kääntynyt alkuperäisasukas saatetaan esimerkiksi vangita tai pahoinpidellä. Hänen omaisuutensa voidaan myös takavarikoida. Ideologisen uskonnottomuuden kannattajat ovat radikalisoituneet Kolumbiassa. Kristinuskoon viittaaminen ja uskonnollisten mielipiteiden – etenkin, mikäli ne koskevat perhettä, avioliittoa ja uskonnonvapautta – esittäminen julkisuudessa katsotaan syrjiväksi vihapuheeksi.

Mikä on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vainojen tilanne on pysynyt suunnilleen samana, sillä kasvua on vain 0,5 pistettä. Väkivallan pisteet vähenivät, koska maassa raportoitiin vähemmän kristittyjen murhia. Toisaalta muu väkivalta lisääntyi. Yleinen painostus kasvoi, mikä johtuu erityisesti rikollisliigojen vallan kasvusta yhteiskunnassa niiden käyttäessä hyväksi lakkojen ja COVID-19-rajoitusten aiheuttamia kriisejä. Alkuperäiskansojen kristityt kokivat edelleen vihamielisyyttä, ja uskonnollinen suvaitsemattomuus kasvoi koko yhteiskunnassa.
Viime vuonna Kolumbiassa järjestettiin mielenosoituksia niin korruptiota kuin hallituksen kiistanalaisia toimenpiteitä vastaan. Kirkkojen johtajat olivat mielenosoittajien puolella, mikä johti heihin kohdistuneeseen uhkailuun ja väkivaltaan. Kaiken kaikkiaan yhteiskunta on vainonnut kristittyjä enemmän, mutta vainojen kokonaisuus ei yleisellä tasolla ole merkittävästi muuttunut kuluneen vuoden aikana. Väkivalta on hieman vähentynyt, mutta sitä on paljon. Tammikuun ja syyskuun 2021 välisenä aikana seitsemän kristittyä tapettiin uskonsa tähden.

Millaista Kolumbiassa on elää kristittynä?

Rikollis- ja sissiryhmiä vastustavia kristittyjä häiritään, siepataan ja kiristetään – jopa surmataan. Kolumbiassa on melko paljon kristittyjä. Silti sissiryhmät uhkailevat, ahdistelevat, kiristävät tai jopa tappavat kirkkojen johtohenkilöitä. Heidän kimppuunsa hyökätään, koska he tuomitsevat korruption, puolustavat ihmisoikeuksia ja vastustavat kartelleja. Heidän lapsensa voivat myös joutua sissiryhmien kohteeksi, tavoitteena hiljentää kirkkojen johtajat. Näitä vainon muotoja ilmenee erityisesti maaseudulla.

Kristityksi kääntyneet alkuperäisasukkaat voivat joutua vankilaan tai pahoinpidellyksi, heidän omaisuutensa voidaan takavarikoida tai heiltä voidaan evätä julkisia palveluita, kuten koulutus ja terveydenhuolto.

Tyynenmeren rannikolla vallitseva humanitaarinen kriisi pahenee: laittoman viljelyn kontrollointi, huumeiden salakuljetus ja laittomat kaivokset ovat johtaneet kärjistyvään konfliktiin. Tämä vaikuttaa kristittyihin, joista monet ovat tuhansien syrjäytettyjen perheiden joukossa.

Alkuperäiskansan keskuudessa vaino keskittyy yleensä niihin, jotka ovat kääntyneet alkuperäiskansojen uskonnoista kristinuskoon. Heitä vangitaan, ahdistellaan ja pahoinpidellään, heiltä viedään perusoikeudet tai heidät lähetetään pois kotiseudultaan pakkotyöhön. Usein heistä yritetään tehdä varoittava esimerkki, joka pelottelisi muita yhteisön jäseniä pysymään vanhoissa uskomuksissa.

Sekulaarilla puolellakaan ei aina hyväksytä kristinuskoa. Kristityt kohtaavat vihamielisyyttä, sanallisia loukkauksia ja syrjintää muun muassa aborttiin, seksuaalisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvien näkökantojen vuoksi. Tämä on johtanut siihen, että kristittyjä on hyvin vähän mukana politiikassa.

Millaista Kolumbiassa on elää miehenä?

Kristittyjä miehiä on aina uhkailtu ja kohdeltu väkivaltaisesti naisia enemmän, mikä osittain johtuu heidän asemastaan seurakunnan tai perheen päänä. Miehet ja pojat ovat erityisesti vaarassa alueilla, joilla tapahtuu aseellisia selkkauksia. Perheen elättäjinä miehiä saatetaan kiristää antamaan rahaa aseistautuneille rikollisliigoille. Myös seurakuntien johtajilta kiristetään rahaa, karkotetaan alueeltaan, tai jopa tapetaan.

Laittomat rikollisliigat muodostavat edelleen yhden suurimmista uhkista kristityille miehille. Miehiä siepataan, pakkovärvätään tai kohdellaan väkivaltaisesti. Traumojen käsittelemiseen tai yhteiskuntaan sopeutumiseen ei aina saa valtiolta apua.

Millaista Kolumbiassa on elää naisena?

Alkuperäiskansoihin kuuluvat kristityt naiset voidaan pakottaa naimisiin ei-kristityn kanssa – tai jos nainen on jo naimisissa, mies voi hylätä hänet ja erottaa lapsistaan. Tällaisissa tapauksissa nainen on vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi, seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ja pakotetuksi prostituutioon. Joissain tapauksissa raskaana olevia naisia pakotetaan suorittamaan vauvan kanssa rituaaleja, jotka sotivat heidän kristillistä uskoaan vastaan.

Rikollisliigojen hallitsemilla alueilla jotkut naiset “ostetaan” vanhemmiltaan, joille lähetetään tappouhkauksia, jos he eivät suostu yhteistyöhön. Kristittyjen perheiden tyttäret ovat erittäin haluttuja tällaiseen toimintaan, koska heidät tunnetaan puhtaina ja tottelevaisina. “Ostetut” tytöt pakotetaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai naimisiin kartellin johtajien kanssa. Erityisesti seurakuntien johtajien lapset ovat haavoittuvaisia tällaiselle kohtalolle.

Miten Open Doors auttaa Kolumbian kristittyjä?

Open Doors tukee Kolumbian vainottuja seurakuntia seuraavilla osa-alueilla:

 

  • Raamatunopetus, opetusaineiston levittäminen ja Raamattuun pohjautuvien aineistojen
  • Kehittäminen
  • Traumaneuvonta
  • Etniseen koulutukseen liittyvä neuvonta
  • Raamatullisen maailmankatsomuksen opettaminen
  • Infrastruktuurin parantaminen
  • Erilaiset yhteisönkehitysprojektit
  • Koulutusohjelmat (lastenkeskus- ja stipendiohjelma)
  • Hätäapu vainoa kohdanneille

Tapaa Daniela

Danielan, 13, isä murhattiin uskonsa tähden.

“Ymmärsin, että vaikka elämässä on vaikeita aikoja, on myös niitä aikoja, jolloin Jeesus auttaa meitä selviytymään ihmisten ja rukouksen kautta.”

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Korruptoituneessa maassa rikollisjärjestöjen, kuten huumekartellien ja sissien, johtajat ovat merkittävimpiä vainoajia. Kolumbian alkuperäisasukkaiden yhteisöjen johtajat myös ajattelevat, että kristityt yrittävät tunkeutua heidän reviirilleen. Pelätään, että kristilliset kirkot uhkaavat olemassaolollaan etnisiä tapoja ja maailmankatsomusta. Siksi myös alkuperäisasukkaat syrjivät kristittyjä.

Vainojen ilmeneminen

Rikollisryhmien vaino seurakuntia kohtaan on erityisen väkivaltaista. Kristityt uskaltavat vastustaa rikollisjärjestöjen yrityksiä hallita yhteiskuntaa pelon avulla. Siksi rikollisryhmät kokevat asemansa uhatuiksi. He lähettävät tappouhkauksia evankeliointiin osallistuneille kristityille ja heidän perheilleen. Monet kristityt pakotetaan maksamaan ”suojeluvero” ikään kuin vakuutuksena, ettei heitä pahoinpidellä tai tapeta. Tätä tapahtuu erityisesti entisille jengiläisille, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon.

Käytännössä kristittyjen vapaa kokoontuminen ja uskon harjoittaminen estetään. Kristityt ovat jatkuvasti vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. He ovat niiden armoilla, jotka milläkin alueella pitävät valtaa käsissään.

Sekulaari ideologia on levinnyt mediassa ja poliittisessa keskustelussa. Ideologia kritisoi kristillisiä arvoja. Heidät tehdään naurunalaisiksi, kun he yrittävät osallistua julkiseen keskusteluun. Erityisesti halveksuntaa ilmenee, jos keskustellaan sukupuolesta, avioliitosta ja syntymättömistä lapsista. Uudempien kirkkojen kristityiltä myös evätään useammin kuin roomalaiskatoliselta kirkolta hallituksen suomia etuoikeuksia, kuten rahoitus ja rekisteröinti. Tämä ilmiö tuli entistä selkeämmäksi Paavin vierailtua Kolumbiassa syyskuussa 2017.

Uutisia ja artikkeleita