22. sijalla World Watch -listalla

Algeria

WWL 2022: Sijalla 22, pisteitä 71/10

Sijahistoria: 2021: 24. » 2020: 17. » 2019: 22. » 2018: 42. » 2017: 46. » 2016: 37. 

 

Alue: Lähi-itä / Pohjois-Afrikka

Vainon pääsyyt: ääri-islamilaisten painostus, itsehallinnon vainoharhaisuus, klaanien välinen vihamielisyys, yhteisöjen ja etnisten ryhmien välinen vihamielisyys

Vainon taso: erittäin vakava

Väkiluku: 44,0 miljoonaa

Kristittyjä: 134 000

Pääuskonto: islam

Hallitusmuoto: presidentiaalinen tasavalta

Johtaja: presidentti Abdelmadjid Tebboune

Miksi Algeriassa vainotaan kristittyjä?

Algerian lait käsittelevät ei-muslimien jumalanpalveluksia. Jumalanpilkkalait tekevät kristittyjen keskinäisen uskonharjoittamisen vaikeaksi, koska he pelkäävät, että heidän keskustelunsa käsitetään jumalanpilkaksi. Laki kieltää ”muslimin uskon järkyttämisen” tai sellaisten keinojen käyttämisen, joilla ”tavoitellaan muslimin kääntymistä toiseen uskontoon”.

Laajat perhekunnat ja naapurit yrittävät pakottaa käännynnäiset noudattamaan islamilaisia sääntöjä ja seuraamaan islamin riittejä. Paine ja vaara ovat erityisen korkeita maaseudulla ja maan uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla. Alueet olivat islamilaisten kapinallisten tukikohtia, kun he taistelivat 1990-luvulla hallitusta vastaan.

Mikä on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vaikka Algeriassa ei vuonna 2020 suljettu yhtäkään kirkkoa, vuonna 2021 pakkosuljettiin kolme. Algerian kirkon pyynnöistä huolimatta yhtäkään kirkkoa ei ole avattu käyttöön.

Algerian pistemäärä nousi yhdellä pisteellä, mikä johtuu lisääntyvistä valtiollisista rajoituksista ja kirkkoon kohdistuvan painostuksen kasvusta. Painostus pysyi hyvin korkealla tasolla kaikilla elämän eri osa-alueilla. Väkivallan määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021. WWL 2022 -raportin raportointijaksolla suljettiin kolme kirkkoa, ja aiemmin kirkkoja on suljettu jo kolmetoista. Maassa on myös raportoitu kristittyjen vangitsemisia jumalanpilkan ja käännyttämisen nojalla.

Millaista Algeriassa on elää kristittynä?

Kristittyjä on hyvin pieni osa Algerian kansasta, mutta heidän uskonnonvapauttaan rajoitetaan koko ajan enemmän. Vuonna 2006 säädetyllä lailla kielletään kaikenlainen uskonnonharjoittaminen, joka voisi “horjuttaa muslimin uskoa” tai “houkutella muslimia toiseen uskontoon”.

Useimmat Algerian kristityt ovat kääntyneet islamista kuten useimmissa Pohjois-Afrikan maissa. Niinpä heidän perheensä ja yhteiskunta usein vainoavat heitä ahdistelemalla, hakkaamalla, uhkailemalla, vangitsemalla ja painostamalla. Erityisen painostavaa kohtelu on arabialueilla, maaseudulla ja uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla.

Millaista Algeriassa on elää miehenä?

Algerian kristittyjä miehiä vainotaan usein taloudellisesti. He voivat menettää työnsä tai heidät voidaan savustaa ulos ahdistelemalla. Tällainen vaikuttaa perheiden toimeentuloon ja aiheuttaa pelkoa ja avuttomuuden tunnetta. Miehet myös todennäköisemmin pidätetään, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä elättää perhe. Näiden uhkien takia monet miehet lähtevät maasta.

Vainot, fyysinen väkivalta, sanalliset loukkaukset ja uhkaukset lähtevät usein yhteisöstä. Islamista kääntyneet miehet karkoitetaan kotoaan todennäköisemmin kuin naiset. Yhteisö hylkää miehet helpommin ja heitä kohdellaan ylipäätään väkivaltaisemmin, jos kristillinen usko paljastuu.

Millaista Algeriassa on elää naisena?

Monet kristityt naiset salaavat tietoisesti uskonsa. Jos nuoren naisen perhe kuulee kääntymisestä, hänet saatetaan pakkonaittaa muslimille, jotta hän palautuisi muslimiksi. Usein muslimiperheissä kristityksi kääntyneitä naisia hakataan, ahdistellaan, uhkaillaan ja lukitaan sisälle kotiinsa. Väkivalta on erityisen yleistä Etelä-Algeriassa, missä kunniamurhia tapahtuu siitä huolimatta, että vuonna 2016 säädetyn lain mukaan naisten väkivaltainen kohtelu on kiellettyä. Kristityt naiset saattavat myös menettää työnsä tai kohdata töissä häirintää ja tappouhkauksia.

Miten Open Doors auttaa Algerian kristittyjä?

Open Doors tukee Algerian kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa seuraavissa toiminnoissa:

  • Koulutus
  • Kirjallisuuden jakaminen
  • Asianajotoiminta
  • Traumatilanteissa avustaminen ja tukeminen
  • Naisten tukiryhmät

Tapaa pastori Rachid

”Tämä on selvästi hyökkäys meitä kristittyjä ja kirkkoja vastaan.”

Pastori Rachid johtaa kirkkoa ja pyörittää kirjakauppaa, jossa myydään Raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta. Helmikuussa 2021 hänet tuomittiin avustajansa Nouhin kanssa käännyttämisestä sekä kirjojen myymisestä, jotka “horjuttavat muslimien uskoa”. He saivat vankilatuomiot. Rachidin kirkko pakkosuljettiin heinäkuussa 2021.

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Algeriassa merkittävä vainon lähde on sukulaisten ja naapurien muslimitaustaisia kristittyjä kohtaan osoittama piittaamattomuus, joka vaikeuttaa huomattavasti uskon harjoittamista käytännössä.

Taakkaa lisää raskas byrokratia, joka rajoittaa uskonnonvapautta. Vainoa pahentaa vielä amazighien, eli etnisten berberien, ja arabien välinen jännite. Kirkko kasvaa etenkin amazighien keskuudessa Kabylien alueella. Ahdinkoon tuo oman lisänsä myös ääri-islamin vaikutus alueella.

Vainojen ilmeneminen

Sekä valtio että muu yhteiskunta rajoittavat kristittyjem elämää monin tavoin. Ei-muslimien uskonnonharjoittamista säädellään, ja islaminuskosta luopuminen on lain mukaan kielletty.

Kristityt voidaan tuomita jumalanpilkasta, jos he todistavat uskostaan. Heitä myös ahdistellaan ja syrjitään suuresti arkielämässä. Suku ja naapurit yrittävät pakottaa kääntyneitä noudattamaan islamilaisia tapoja ja rituaaleja.

Painostus ja vaarat ovat erityisen ankaria maaseudulla ja uskonnollisesti konservatiivisemmilla alueilla, joilla esiintyi islamistista liikehdintää 1990-luvulla.

Uutisia ja artikkeleita