Rukoile Jumalan apua Myanmarin
kristityille, jotka ovat joutuneet pakenemaan vakavaa
vainoa. Rukoile, että Herra antaa heille tulonlähteitä ja
yhteisön, joka voi rohkaista heitä uskossa Kristukseen.

5. Moos. 28: 3-6: “Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. “Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. “Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne.
“Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan.