(3. päivä) – Lähi-idän, Keski-Aasian
ja Pohjois-Afrikan maissa kristityt joutuvat salaamaan
uskonsa, joskus jopa läheisiltään. Heidän on varmuuden
vuoksi noudatettava perheen Ramadan-tapoja eivätkä he
voi kokoontua avoimesti jumalanpalvelukseen. Rukoillaan,
että Jumala vahvistaisi heitä Ramadan-aikana ja että myös
heidän perheensä kohtaisivat Jeesuksen.

Mal. 3:20: Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.