Tuoreen raportin mukaan jopa 50–80 prosenttia Irakin ja Syyrian kristitystä väestöstä on muuttanut näistä maista vuodesta 2011 lähtien. Vielä 1990-luvulla Irakissa oli jopa 1,4–2 miljoonaa kristittyä, nyt enää 200 000–250 000. Raportin ovat koonneet kolme suurta kristillistä hyväntekeväisyysjärjestöä: Open Doors, Served ja Middle East Concern.

Raportin arvioiden mukaan kristittyjen määrä oli Syyriassa noin 2 miljoonaa vuonna 2011, nyt noin puolet siitä. Irakin kristittyjen määrä puolestaan on laskenut vuodesta 2014 lähtien yli 300 000 kristitystä noin 200 000250 000 kristittyyn. Monet maahan jääneistä kristityistä ovat maan sisäisiä pakolaisia. Kristittyjen määrä on vähentynyt Irakissa viime vuosikymmenten aikana merkittävästi, sillä 1990-luvulla kristittyjä oli Irakissa jopa 1,42 miljoonaa.

Raportin lisäksi järjestöt ovat julkaisseet toimenpide-ehdotuksen, jonka avulla he pyytävät EU:ta auttamaan ns. ”tilivelvollisuusmekanismin” perustamisessa käyttämällä suhteitaan Irakin ja Syyrian hallituksiin. Mekanismin avulla voitaisiin käsitellä uskonnolliseen ja etniseen vainoon liittyviä tapauksia Irakissa ja Syyriassa. Asia on esitetty EU:n parlamentille 6.6. Brysselissä.

”Kansallisen tilivelvollisuusmekanismin luomisen tarkoituksena on palauttaa usko yhteiskuntaan, joka takaa sen, että kaikki uskonnolliset ja etniset yhteisöt nähdään samanarvoisina,” järjestöt kirjoittavat.

Lähi-itä ei ole enää koti kristityille
”Kristittyjen kaikkoamisen syihin lukeutuvat muun muassa konflikteihin liittyvä väkivalta, kuten joidenkin Pohjois-Irakissa sijaitsevien kristittyjen kaupunkien lähes täydellinen tuhoaminen, yhteisön puuttuminen, inflaatio ja työ- ja opiskelumahdollisuuksien puuttuminen”, raportissa todetaan. Isisin saapuminen alueille oli vain jäävuoren huippu kaikesta epätoivosta, jota kristityt ovat alueilla kokeneet.

Raportin mukaan muualle asettuneilla kristityillä on hyvin vähäiset mahdollisuudet palata takaisin kotiseuduilleen. Useiden haastattelujen mukaan ”Lähi-itä ei ole enää kristittyjen koti.”

Libanon on suurin kristittyjen vastaanottajamaa, ja tuhannet kristityt ovat asettuneet Jordaniaan ja Turkkiin. Heitä on muuttanut vähäisemmässä määrin myös muun muassa Eurooppaan, kuten Ruotsiin ja Saksaan.

Tutkimus toteutettiin laatimalla kirjallisuuskatsaus ja haastattelemalla 20 avainhenkilöä joulukuussa 2016 ja tammikuussa 2017.

Lisää tietoa World Watch Monitorin uutisesta.

Liity postituslistalle!

Sähköposteissa rukousaiheita, uutisia ja tiedotteita.

Kiitos, olet liittynyt rukoussähköpostin saajaksi.